Fylkesutvalget

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer. Fylkesutvalget har 15 representanter og ledes av fylkesordfører Ole Ueland (H). Fylkesutvalget samles 12 ganger i året.

Fylkesutvalget består i perioden 2023 - 2027 av:

Fylkesordfører Ole Ueland. Foto - Klikk for stort bilde

Ole Ueland (H)

Fylkesordfører

E-post: ole.ueland@rogfk.no

Mobil: 92 61 31 03

Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo. Foto - Klikk for stort bilde

Svein Erik Indbjo (Frp)

Fylkesvaraordfører

E-post: svein.erik.indbjo@rogfk.no

Mobil: 97 58 87 63

Øvrige medlemmer:

Høyre (H)

Inger Merethe Bjerkreim
Erlend Jordal
Lasse Anfinsen Fredheim

Arbeiderpartiet (Ap)

Frode Berge
Bente Gravdahl
Asle Rafdal

Fremskrittspartiet (FrP)

Hayley Anita Henriksen

Kristelig Folkeparti (KrF) 

Anne Kristin Bruns
Reid Ivar Bjorland Dahl

Senterpartiet (Sp)

Hanne Marte Vatnaland

Industri- og Næringspartiet (Inp) 

Sigurd Sjursen                                                             

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Monika Kvilhaugsvik

Venstre (V)

Kjartan Alexander Lunde