Skriveveileder

Skriveveilederen er et hjelpemiddel for alle som vil skrive bedre. Den gir tips, konkrete eksempler og nyttig informasjon om regler og retningslinjer til hvordan vi skriver på en god og forståelig måte tilpasset mottakeren.

Hvorfor trenger vi en skriveveileder?

Vi som jobber i fylkeskommunen, skal være åpne og kompetente og vise respekt for innbyggerne i Rogaland. Verdiene våre er grunnmuren i arbeidet vårt, og de skal være synlige i alt vi gjør – også i tekstene vi skriver. Rogaland fylkeskommunes legitimitet og omdømme er avhengig av kvaliteten på arbeidet vi gjør, og hvordan vi kommuniserer det. Kommunikasjonsstrategien vår viser hvordan vi jobber for å oppnå dette. Vi skal kommunisere tydelig, inkluderende og troverdig, og innbyggerne i Rogaland skal kunne forstå og bruke informasjonen fra oss.

Skriveveilederen er et hjelpemiddel for alle som vil skrive bedre

For å nå målene i kommunikasjonsstrategien må vi kommunisere klart og forståelig med målgruppene våre. Det er vi også pålagt å gjøre gjennom språkloven. Denne skriveveilederen er bindeleddet mellom kommunikasjonsstrategien og kravene til klart språk i språkloven. Veilederen er et verktøy for alle oss som skriver, redigerer og godkjenner tekster i fylkeskommunen.Fem viktige refleksjonsspørsmål når du skal skrive

Skriveveilederen skal være til hjelp for deg i arbeidshverdagen. I den finner du en sjekkliste med spørsmål du bør stille deg hver gang du skriver. Spørsmålene finner du også som egne kapitler i skriveveilederen – der får du mer informasjon og eksempler.