Handelsgate fikk pris for tilgjengelighet

Sandnes kommune har vunnet Tilgjengelighetsprisen 2023 for sitt arbeid med å gjøre Langgata mer tilgjengelig for alle.

Trond Kjærstad, Kenny Rettore og Ole Ueland. Foto - Klikk for stort bildeAvdelingsleder for vei- og trafikk i Sandnes kommune, Trond Kjærstad og ordfører i Sandnes kommune, Kenny Rettore ble tildelt Tilgjengelighetsprisen 2023 av fylkesordfører Ole Ueland i fylkestinget.

– I år var det mange nominasjoner til prisen, og det er gledelig å se at vi har så mange aktører som står på for å få en mer universelt utformet region, sa fylkesordfører Ole Ueland i fylkestinget.

I Langgata har brostein blitt byttet ut med belegningsstein, gatenivået har blitt hevet og flere av butikklokalene i Langgata har fått trinnfri inngang.

Sandnes kommune tildeles Tilgjengelighetsprisen 2023 for sitt arbeid med å renovere Langgata.

Omfattende prosjekt

Sandnes kommune har over flere år gjennomført en omfattende ombygging og oppgradering av Langgata. Bakgrunnen for prosjektet var behovet for å skifte ut ledningsnettet, og sikre sentrumsområdet med tanke på flomsikring og overvannshåndtering.

Når gaten skulle reetableres ble det lagt en særlig innsats i å gjøre gaten universelt utformet. Dette har de oppnådd ved å heve gatenivået, at belysningen er ivaretatt for syns- og hørselshemmede og at det er etablert lekearealer og arealer for uteservering som også er universelt utformet.

Ordfører Kenny Rettore og avdelingsleder for vei- og trafikk, Trond Kjærstad i Sandnes kommune tok i mot prisen som består av eit diplom og 50 000 kroner.

– Vi er veldig stolte over Langgata, og vi er veldig stolte over å motta en pris som tilgjengeliggjør Langgata så mye som mulig, sa ordfører i Sandnes kommune, Kenny Rettore, i sin takketale.

Tildeles årlig

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket.

– Hensikten med universell utforming er å øke menneskers mulighet for samfunnsdeltakelse ved å utvikle produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Begrepet universell utforming tar utgangspunkt i hele befolkningen, sa fylkesordfører Ole Ueland i sin tale i fylkestinget.

Kriteriene som er vektlagt for de tre kandidatene er at priskandidaten har gjort en spesiell verdifull innsats, vist kreativitet eller nytenkning for å oppnå universelt utformede tiltak og løsninger, og at tiltaket har høy kvalitet og må være tatt i bruk.

Les mer om Tilgjengelighetsprisen