Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 15. september hvert år

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no (merk.: Tilgjengelighetsprisen 2023)

eller:

Rogaland fylkeskommune, 
Postboks 130 Sentrum, 
4001 Stavanger
(merk.: Tilgjengelighetsprisen 2023)

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Du må begrunne forslaget.

Kriterier for tildeling

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:

 • Kunnskap og kompetanse 
 • Bygg og anlegg 
 • Uteområder, friluftsliv og kulturminner
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
 • Samferdsel 
 • Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Krav til forslag

 • Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september. 
 • Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
 • Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Avgjørelse

Prisen deles ut etter følgende kriterier:

 • Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger. 
 • Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet. 
 • Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

Bedømmelse:

 • Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for fylkesrådet. 
 • Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget. 
 • Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv. 
 • Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet. 
 • Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

Prisutdeling

Prisen deles ut en gang i året i Rogaland fylkestingsmøte i desember. Tilgjengelighetsprisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut. 

Vinnere av Tilgjengelighetsprisen

Til toppen