Disse skal bygge Dagsturhytta i Rogaland

Stig Roger Eide Alle kommunene i Rogaland vil ha en dagsturhytte. Byggefirmaet Stad Kystbygg AS er innstilt som anbudsvinner for å levere disse populære hyttene.

Fredag sist uke ble Stad Kystbygg AS innstilt som anbudsvinner for Dagsturhytte-prosjektet i Rogaland. Anbudet innebærer produksjon, levering og montering av dagsturhytter til alle kommunene i Rogaland.

Kontrakt verdt 25 millioner

Ut fra en totalevaluering basert på tildelingskriteriene oppgaveforståelse, pris og opsjon på ekstra bestillinger har Rogaland fylkeskommune besluttet å tildele kontrakt for dagsturhytter i Rogaland til Stad Kystbygg AS. Byggefirmaet holder til i Stad kommune i Vestland fylke. Kontrakten har en verdi på rundt 25 millioner kroner eksklusiv mva. Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmen kultur i Rogaland fylkeskommune  

– Det er en stor milepæl for dagsturhytteprosjektet at vi nå har en innstilling klar til hvem som skal levere dagsturhyttene i Rogaland. Prosjektet er dermed i rute, og hvis alt går etter planen videre håper vi å få på plass de ti første hyttene i løpet av 2021, sier Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune.

Populære hytter

Dagsturhytteprosjektet startet i tidligere Sogn- og Fjordane fylkeskommune med mål om å bidra til å skape en sosial møteplass og få flere ut på tur i sitt nærmiljø. Dagsturhyttene ble en stor suksess med 400 000 besøkende i Sogn- og Fjordane de to første årene. Prosjektet har blitt videreført til tidligere Hordaland i nye Vestland fylkeskommune, hvor det i løpet av våren 2022 vil være totalt 56 dagsturhytter. Prosjektet i Rogaland ble initiert av Sparebankstiftelsen SR-bank som inngikk samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Alle kommunene i Rogaland ble invitert til å bli med på prosjektet, og målet er en dagsturhytte i hver kommune innen 2022.

Noen planlegger to hytter

– Responsen fra kommunene har vært helt utrolig positiv. Vi er nå der at alle 23 kommunene i Rogaland skal ha hver sin hytte. Noen kommuner planlegger også to dagsturhytter og det er bare bonus. Det er en drøm å jobbe med dette prosjektet, sier Zazzera.

Disse var kvalifisert i dagsturhytteprosjektets anbudskonkurranse:

  • Berge Sag og Trelast AS
  • Boly Bygg AS
  • Lyngstad Bygg AS
  • Stad Kystbygg AS  

Fristen for å klage på konkurransen går ut 14. Juni.

Befaring i alle kommuner

I perioden 7. juni til 21. juni vil prosjektleder Atle Skrede sammen med representanter fra de aktuelle kommunene og Rogaland fylkeskommune besøke alle kommunene i Rogaland for å befare de planlagte plasseringene av dagsturhyttene.

Les mer om dagsturhytteprosjektet