Dette er dagsturhytta

Gauksomhytta i Lund kommune Reidar Helland Dagsturhytteprosjektet har blitt en stor suksess. I Rogaland får alle kommunene hver sin dagsturhytte i løpet av 2022.

Den første dagsturhytta i Rogaland åpnet i Sandnes 16. desember. Gjesdal, Bjerkreim, Lund og Sokndal kommune fikk også levert hyttemodulene til de utvalgte tomtene i november 2021, og hyttene åpnes fortløpende som de er ferdig montert og klarert for bruk. 

Her finner du de første dagsturhyttene

Mer informasjon kommer om når og hvor dagsturhyttene skal plasseres i de ulike kommunene.

Kort historie

Dagsturhytteprosjektet startet i tidligere Sogn- og Fjordane fylkeskommune med mål om å bidra til å skape en sosial møteplass og få flere ut på tur i sitt nærmiljø. Nå står Rogaland fylke for tur.

Atle Skrede, seniorrådgiver i Sogn- og Fjordane fylkeskommune lanserte idéen i 2016 om å etablere en identisk dagsturhytte i alle kommunene i Sogn- og Fjordane. På fire år har over 400.000 besøkt de 26 hyttene i Sogn- og Fjordane. Suksessprosjektet har blitt videreført til tidligere Hordaland i nye Vestland fylkeskommune, hvor det vil være totalt 56 dagsturhytter i løpet av våren 2022.

Alle blir med

Sparebankstiftelsen SR-bank tok initiativ til å realisere dagsturhytteprosjektet i Rogaland og inngikk et samarbeid med Peis i Dagsturhytta - Klikk for stort bilde  Rogaland fylkeskommune i 2020. Målet var 23 hytter i fylket innen utgangen av 2022 og alle kommunene ble invitert til å bli med på prosjektet. Samtlige kommuner har takket ja og i løpet av 2022 vil alle kommunene ha hver sin dagsturhytte. Noen kommuner vil ha to.

Oppgraderte hytter

Hyttene er designet av Rojo Arkitekter, de har et felles design og er på 15 kvadratmeter innvendig, med en enkel utforming med en dør og vinduer. Hyttene kommer med vedovn og solcellepanel for belysning under takutstikk og ved inngangsparti. De har brent kledning og aluminiumsbekledde vinduer, slik at hyttene er ganske vedlikeholdsfrie. Dagsturhyttene som blir levert i Rogaland, får flere oppgraderinger basert på de erfaringene og endringene som er gjort i tidligere Sogn- og Fjordane og i Vestland fylke.

Bibliotek og tilgjengelighet

I tillegg til å være et turmål i seg selv, bidrar et bibliotek i hytta til å gi en turopplevelse utover det vanlige. Turbiblioteket er et samarbeid mellom Rogaland fylkesbibliotek og hver kommunes respektive folkebibliotek.

Bøker i dagsturhytta - Klikk for stort bildeDet er viktig at hytta blir lett tilgjengelig for flest mulig, da den først og fremst skal være et hverdagsturmål. Hyttene er universelt utformet, men graden av tilgang til hyttene vil variere hvor de blir plassert av kommunene. Ut fra et klima- og miljøperspektiv er det også viktig at den lett kan nås til fots, ved bruk av sykkel eller kollektivtransport. Det gjøres også en vurdering og tas hensyn til naturmangfold og kulturminner ved plassering av hytta.

I Rogaland er finansieringen basert etter følgende modell; Sparebankstiftelsen SR-bank, spillemidler, momsrefusjon og egne kommunale midler.  

Følg gjerne Dagsturhytta Rogaland på Facebook

Til toppen