Dette er dagsturhytta

Dagsturhytteprosjektet har blitt en stor suksess. I Rogaland kommer de ti første hyttene høsten 2021.

Dagsturhytteprosjektet startet i tidligere Sogn- og Fjordane fylkeskommune med mål om å bidra til å skape en sosial møteplass og få flere ut på tur i sitt nærmiljø. Nå står Rogaland fylke for tur.

Atle Skrede, seniorrådgiver i Sogn- og Fjordane fylkeskommune lanserte idéen i 2016 om å etablere en identisk dagsturhytte i alle kommunene i Sogn- og Fjordane. På fire år har over 400.000 besøkt de 26 hyttene i Sogn- og Fjordane. Suksessprosjektet har blitt videreført til tidligere Hordaland i nye Vestland fylkeskommune, hvor det vil være totalt 56 dagsturhytter i løpet av våren 2022.

Alle blir med

Sparebankstiftelsen SR-bank tok initiativ til å realisere dagsturhytteprosjektet i Rogaland og inngikk et samarbeid med Rogaland fylkeskommune i 2020. Målet var 23 hytter i fylket innen utgangen av 2022 og alle kommunene ble invitert til å bli med på prosjektet. Status våren 2021 er at samtlige kommuner har takket ja.

Oppgraderte hytter

Hyttene har et felles design og er på 15 kvadratmeter innvendig, med en enkel utforming med en dør og vinduer. Hyttene kommer med vedovn og solcellepanel for belysning under takutstikk og ved inngangsparti. De har brent kledning og aluminiumsbekledde vinduer, slik at hyttene er ganske vedlikeholdsfrie. Dagsturhyttene som blir levert i Rogaland, får flere oppgraderinger basert på de erfaringene og endringene som er gjort i tidligere Sogn- og Fjordane og i Vestland fylke.

Bibliotek i hytta

I tillegg til å være et turmål i seg selv, bidrar et bibliotek i hytta til å gi en turopplevelse utover det vanlige. Det er viktig at hytta blir lett tilgjengelig for flest mulig, da den først og fremst skal være et hverdagsturmål. Hyttene er universelt utformet, men graden av tilgang til hyttene vil variere hvor de blir plassert av kommunene. Ut fra et klima- og miljøperspektiv er det også viktig at den lett kan nås til fots, ved bruk av sykkel eller kollektivtransport. Det gjøres også en vurdering og tas hensyn til naturmangfold og kulturminner ved plassering av hytta.

I Rogaland er finansieringen basert etter følgende modell; Sparebankstiftelsen SR-bank, spillemidler, momsrefusjon og egne kommunale midler.  

Til toppen