Vurderer å forlenge Haugalandspakken

– En forlengelse av Haugalandspakken gir oss mulighet til å ta inn nye, viktige prosjekter som øker trafikksikkerheten, bedrer framkommeligheten for bilistene og gjør at flere sykler eller går, sier Arne Bergsvåg som leder styringsgruppen for Haugalandspakken.

Veiarbeider klatrer inn i gravemaskin. Foto - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Veibygging

I løpet av våren får alle partene i Haugalandspakken en felles sak til politisk behandling. Her skisseres hvilke prosjekter som kan gjennomføres ved å forlenge perioden for innkreving av bompenger gjennom Haugalandspakken.

– En forlengelse med varighet fram til høsten 2025, vil kunne gi mulighet for å gjennomføre prosjekter for 500-600 millioner kroner, sier Arne Bergsvåg.

I den politiske saken som kommunene skal legge fram, er det listet opp flere prosjekter som kan gjennomføres ved en eventuell forlengelse. Disse er blant annet utbedringer av Salhusveien i Karmøy og Haugesund, Frakkagjerdkrysset i Tysvær, E134 mellom Ølen og Etne, Føresvikveien på Bokn og trafikksikkerhetstiltak på fylkesvei 47 i Sveio.

Dersom partene ønsker en forlengelse, vil Rogaland fylkeskommune søke Samferdselsdepartementet om det.

Kort om Haugalandspakken

  • Omfatter mange små og større prosjekter i de sju kommunene på Haugalandet: Bokn, Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær.
  • Haugalandspakken er en finansieringsordning, som består av bompenger, statlige midler og fylkeskommunale midler i et spleiselag.
  • Bompengeinnkrevingen skal etter opprinnelig plan avsluttes sommeren 2023.

Les mer om Haugalandspakken

Les saken som skal til politisk behandling hos partene (PDF, 282 kB)

Kontaktperson

Arne Bergsvåg, leder av styringsgruppen for Haugalandspakken
Mobil: 91 18 10 96
E-post: arne.bergsvag@rogfk.no

Til toppen