Haugalandspakken

Haugalandspakken omfatter mange små og større prosjekter i de sju kommunene på Haugalandet: Bokn, Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær.

Målene med Haugalandspakken er å utvikle et transportsystem på Haugalandet som

 • utvikler et miljømessig og samfunnsmessig godt transportsystem
 • reduserer veksten i biltrafikken i byområdet
 • reduserer tallet på trafikkulykker og støyplager
 • utvikler et tilrettelagt og fungerende transportsystem for alle brukere

Haugalandspakken er en finansieringsordning, som består av bompenger, statlige midler og fylkeskommunale midler i et spleiselag.

13. juni 2023 vedtok Stortinget å forlenge bompengeinnkrevingen i bommene i Haugesund og Tysvær, ut over den opprinnelige sluttdatoen 1. juli 2023. Haugalandspakken er forlenget til utgangen av 2026 eller frem til ny bypakke er i drift, trolig i 2025. I bomstasjonene i Karmøy blir ikke innkrevingsperioden forlenget, og de fire bomstasjonene blir dermed avviklet 1. juli 2023.

Møter, referater og presentasjoner

Se møter, referater og presentasjoner

Hva må jeg betale i bompenger?

Mer informasjon om bompenger og priser finner hos Ferde.

Dette blir bygd nå

 • fylkesvei 47 Karmsundgata: 1 kilometer med utvidelse til fire kjørefelt, samt gang- og sykkeltilbud
 • utbedring av internveinettet i Åkra sentrum

Dette er bygd

Til nå er det bygd for om lag 3,8 milliarder 2022-kroner. Av dette er om lag 2,7 milliarder finansiert med bompenger. I alt er det bygd rundt 60 store og små prosjekter. Her er noen av de største prosjektene som er gjennomført:

 • E134 Skjold-Solheim
 • fylkesvei 47 Karmsundgata (under bygging nå)
 • fylkesvei 47 Kvala-Fagerheim
 • fylkesvei 47 Norheim-Raglamyr
 • E134 Førrestjørn
 • fylkesvei 547 Åkra sør-Veakrossen, byggetrinn 1 (under bygging nå)
 • fylkesvei 511 Bygnes-Søylebotn
 • fylkesvei 47 Bøkrysset
 • fylkesvei 47 Bygneskrysset
 • E134 Førresbotn
 • E134 Tolplanskryss i Skåredalen
 • E134 Ølen-Ølensvåg 
 • fylkesvei 851 Sundvegen
 • fylkesvei 511 Åsebøen-Stangeland
 • fylkesvei 734 Håkull-Trovåg

Haugalandspakken på Facebook