Haugalandspakken

Haugalandspakken omfatter mange små og større prosjekter i de sju kommunene på Haugalandet: Bokn, Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær.

Målene med Haugalandspakken er å utvikle et transportsystem på Haugalandet som:

 • utvikler et miljømessig og samfunnsmessig godt transportsystem
 • reduserer veksten i biltrafikken i byområdet
 • reduserer tallet på trafikkulykker og støyplager
 • utvikler et tilrettelagt og fungerende transportsystem for alle brukere

Haugalandspakken er en finansieringsordning, som består av bompenger, statlige midler og fylkeskommunale midler i et spleiselag.

Bompengeinnkrevingen blir avsluttet sommeren 2023.

Her ligger referater og sakspapirer fra styringsgruppemøtene i Haugalandspakken.

Hva må jeg betale i bompenger?

Mer informasjon om bompenger og priser finner hos Ferde.

Dette blir bygd nå

 • Fylkesvei 547 Skudenes-Kyrkeleite: 2,7 kilometer lang gang-og sykkelvei 
 • E134 Espelandssvingane, 1,3 kilometer lang gang- og sykkelveg og utbedring av eksisterende veg
 • E134 Mørkelikrysset: Ombygging av kryss, flytting av avkjørsler, nye busslommer

Dette er bygd

Til nå er det bygd for om lag 2,7 milliarder 2020-kroner. I alt er det bygd rundt 50 store og små prosjekter. Her er noen av de største prosjektene som er gjennomført:

 • E134 Skjold-Solheim
 • Fylkesveg 47 Kvala-Fagerheim
 • Fylkesveg 47 Norheim-Raglamyr
 • E134 Førrestjørn
 • Fylkesveg 511 Bygnes-Søylebotn
 • Fylkesveg 47 Bøkrysset
 • Fylkesveg 47 Bygneskrysset
 • E134 Førresbotn
 • E134 Tolplanskryss i Skåredalen
 • E134 Ølen-Ølensvåg: 
 • E134 Trafikksikkerhetstiltak i Ølensvåg
 • Fylkesveg 851 Sundvegen
 • Fylkesveg 511 Åsebøen-Stangeland
 • Fylkesveg 734 Håkull-Trovåg

Haugalandspakken på Facebook

Til toppen