Veteraner takker av

De tre fylkespolitiske veteranene Solveig Ege Tengesdal (Krf), Arne Bergsvåg (Sp) og Inghild Vanglo (Ap) har takket av etter hele 16, 20 og 24 år i fylkestinget.   

Solveig Ege Tengesdal. Arne Bergsvåg og Inghild Vanglo. Foto - Klikk for stort bildeSolveig Ege Tengesdal. Arne Bergsvåg og Inghild Vanglo. Øyvind Nesvåg

Høsten 1999 ble Inghild Vanglo (Ap) fra Eigersund valgt inn i fylkestinget i Rogaland. Fire år senere (2003) ble Senterpartiets Arne Bergsvåg fra Ølen innvalgt, og høsten 2007 ble KrF-representant Solveig Ege Tengesdal fra Eigersund valgt inn i fylkestinget. Alle tre har hatt sentrale roller i fylkespolitikken. 

Inghild har vært fylkespolitiker i hele 24 år, Arne i 20 og Solveig i 16. Men nå er det slutt. Tirsdag 17. oktober deltok de på sitt aller siste fylkestingsmøte, og epoken er over. En slags oppsummering fra årene som fylkespolitikere er langt fra enkelt. 

– Jeg har svært mange «beste minner». Fellesnevneren er at de alle handler om møter med mennesker jeg kanskje ellers ikke ville ha truffet. Gode fellesskap, samvær og samarbeid med andre folkevalgte både fra mitt eget parti og fra alle de øvrige er også svært gode minner, sier Inghild Vanglo og fortsetter: 

– Føler meg heldig

– Rogaland fylkeskommune består av en en fantastisk administrasjon med dyktige fagfolk som utarbeider gode saksframlegg, og de er alltid tilgjengelige og klare til å yte service og hjelp. Jeg vil også trekke fram de utallige henvendelsene, samtalene og møtene med innbyggere fra hele fylket som har smått og stort de gjerne vil ha kontakt om. Tenk så heldig jeg har vært som har fått opplevd alt dette, smiler Inghild. 

De siste fire år har hun vært leder for Regional-, kultur- og næringsutvalget. Hun har gjennom fem periodevært leder for fylkesrådet for funksjonshemmede og har også vært nestleder i samferdselsutvalget i en periode.

To politikere som klemmer. Foto - Klikk for stort bildeArne Bergsvåg får klem av partikollega Hanne Marte Vatnaland i sitt siste fylkesting. Vatnaland fortsetter. Øyvind Nesvåg

– Arbeidet for å få gjennomslag for og oppslutning om at universell utforming skal være et bærende prinsipp for hvordan vi planlegger og utformer samfunnet vårt innen alle områder, har stått sentralt i min politiske gjerning i samtlige av mine 24 år som fylkespolitiker. Etableringen av kollektivselskapet Kolumbus, betegner jeg også som en suksesshistorie. Også dette en sak som er viktig for hele fylkets befolkning, forteller superveteranen Vanglo.

Arne Bergsvåg har de siste fire årene vært varaordfører. Han også vært leder for samferdselsutvalget og Haugalandspakken. Bergsvåg trekker fram det gode samholdet og samarbeidet på tvers av partiene. 

–  Jeg er stolt av å ha vært med på å få gjennomført både samferdselsprosjekt og nye skolebygg. Hver dag gir fylkeskommunen innbyggerne nødvendige tilbud. For eksempel båt til Utsira, busser i hele fylket og videregående opplæring, sier Bergsvåg. 

Regional styrking

Solveig Ege Tengesdal har vært fylkesordfører i perioden 2015-2019 og leder av opplæringsutvalget i to av de fire periodene hun har vært fylkespolitiker. 

Hun trekker fram etableringen av ny fylkesveiadministrasjon som en av sakene hun er ekstra stolt over ha fått gjennomført.  

– Vi har utrolig flinke folke i vår administrasjon som gjør det beste for at innbyggerne i fylket skal kunne ferdes på trygge og gode veier, gang- og sykkelveier.  Det at fylkesveiadministrasjonen ble styrket regionalt gjør at det blir kortere vei mellom innbyggere, administrasjon og folkevalgte, sier Ege Tengesdal.

– I tillegg vil jeg også nevne etableringen av yrkesrettet studiespesialisering – YSK – som ble startet etter et initiativ fra Sauda videregående skole.  Dette er et flott tilbud som nå også er etablert ved Dalane videregående skole, sier Solveig.

Representerer hele fylke

Alle tre veteranene har velmente råd til de påtroppende fylkespolitikerne.

– Ha respekt for hverandre og deres meninger. Hold orden i økonomien. Vi har ein dyktig administrasjon, lytt til dem. Bruk hele fylket, og husk at de sterkeste stemmene kommer alltid til ordet, sier Arne Bergsvåg etter 20 år i fylkespolitikken i tillegg til mange år som lokalpolitiker og ordfører i hjemkommunen Ølen og Vindafjord kommune. 

Solveig Ege Tengesdal og Inghild Vanglo er fra Eigersund kommune. De er enige i at det er viktig å besøke hele fylket. 

– Kombiner det gjerne med besøk på våre videregående skoler!  Husk at du er folkevalgt for hele fylket, ikke kun kommunen du er valgt inn fra, kommenterer Ege Tengesdal.  

– Mitt viktigste råd er å sette seg godt inn i sakene. Vit at alle beslutninger og vedtak får konsekvenser for noen eller flere. Vær nysgjerrig og søk kunnskap. Møt innbyggere og vær et godt ombud for folket, sier Vanglo og tilføyer:

– Da jeg startet mitt politiske «liv» fikk jeg følgende råd fra en god venn og mangeårig politiker: «Gode prosesser er viktige, men resultatet er sjefen».

Nytt fylkesting fra 24. oktober

Tirsdag 24. oktober konsitueres det nye fylkestinget. Blant de 47 faste representantene i fylkestinget er det 16 politikere som fortsetter videre til neste periode, mens 31 er nye faste representanter. 

Konstitueringen av det nye fylkestinget kan du følge direkte på kommune-TV