Vannkvaliteten i Hålandsvatnet skal bli bedre

Det siste delprosjektet for å bedre tilstanden i det populære Hålandsvatnet er nå i gang.

Kvinne med dongerijakke kjenner i vannkanten med hendene i vannet.  - Klikk for stort bildeDelprosjektleder Annika Lie i Rogaland fylkeskommune undersøker forholdene i Hålandsvatnet. Thor Erik Waage

En rekke tiltak for å bedre forholdene i Hålandsvatnet står på trappene gjennom samarbeidsprosjektet «Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet», og noen er allerede satt i gang.

Et av delprosjektene, «Innsjøinterne tiltak i Hålandsvatnet», ledes av Annika Lie fra Rogaland fylkeskommune. Målet med delprosjektet er å finne mulige tiltak som kan gjennomføres i selve innsjøen.

– Dette er viktig ettersom tiltak i vannet har potensial til å redusere tiden det tar før innsjøen når en bedre økologisk tilstand uten giftige algeoppblomstringer, sier Lie, som er rådgiver i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen i fylkeskommunen. 

Gress og strå i forgrunnen av Hålandsvatnet under blå himmel med spredte hvite skyer. - Klikk for stort bilde Thor Erik Waage

Populært vann i dårlig tilstand

Hålandsvatnet er et velkjent, viktig, godt tilrettelagt og populært friluftsområde i et gammelt og aktivt jordbrukslandskap. 

Innsjøen er et godt kjent «problemområde» som har hatt ulike utfordringer knyttet til vannkvalitet i en årrekke.

Hålandsvatnet, som ligger både i Randaberg og Stavanger kommune, har i dag dårlig økologisk tilstand og har de senere årene vært preget av årvisse oppblomstringer av giftproduserende blågrønnalger (cyanobakterier). 

Innspill til løsninger og informasjonsmøte

For å finne de beste løsningene håper delprosjektlederen å nå ut til folk og næringsliv med gode ideer. Det gjøres på flere måter:

  • Det blir et digitalt informasjonsmøte tirsdag 18. juni kl.13.00. Her vil du få høre mer om de interne utfordringene som tiltakene skal rettes mot, samt retningslinjene for prosessen
  • Tirsdag 18. juni vil det også åpnes for løsningsforslag til innsjøinterne tiltak her. 

Vurderer ulike tiltak

Kvinne i dongerijakke foran sivbekranset vann. - Klikk for stort bildeDelprosjektleder Annika Lie i Rogaland fylkeskommune. Thor Erik Waage

Alle innsjøer er ulike, dermed er det variasjon i hvilken effekt ulike innsjøinterne tiltak har for hver. 

Derfor skal ulike mulige tiltak nå kartlegges og vurderes spesifikt opp mot forholdene i Hålandsvatnet.

– For å sikre effektivitet samtidig som økologien blir ivaretatt, må derfor løsningsforslagene nøye vurderes og utarbeides, sier Annika Lie, som håper på god respons og mange innspill til det viktige arbeidet.  

    Fakta: Vannkvalitet i Hålandsvatnet

  • «Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet» er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren, Rogaland Fylkeskommune, Randaberg kommune og Stavanger kommune med flere.
  • Delprosjektet «Innsjøinterne tiltak i Hålandsvatnet» ledes av Rogaland fylkeskommune og starter nå.
  • Informasjonsmøte om delprosjektet blir tirsdag 18. juni kl. 13.00. Møtet er digitalt.
  • Tirsdag 18. juni åpnes det for å sende inn løsningsforslag til «Innsjøinterne tiltak i Hålandsvatnet» her