Ulla-Førrefondet har fordelt 36 millioner

Ulla-Førrefondets styreHøgskulen på Vestlandet, VIA-Vital Infrastruktur Arena, Blue Planet, Beyonder, Haugaland Kraft og Hy2gen Norge, er tildelt totalt 36 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet

Til Ulla-Førrefondets utlysning på 36 millioner kroner kom det inn 51 søknader til søknadsfristen 1. september. Ulla-Førrefondet skal gi økonomisk støtte til prosjekter innen grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning i Rogaland. Søknadssummen var totalt på nær 340 millioner kroner.

– Vi har nådd en viktig milepæl i fondets historie, og vi er svært tilfredse med å endelig å kunne innvilge støtte til seks prosjekter, som vil ha stor betydning for grønn omstilling og regional verdiskapning i Rogaland, sier Torkel Myklebust, styreleder i Ulla-Førrefondet.

Disse får støtte

I sitt styremøte 6. oktober har følgende seks prosjekter fått innvilget støtte:

Tildeling oktober 2021
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Høgskulen på Vestlandet Sikkerhetskultur i grønne maritime næringer; kompetanse- og kapasitetsbygging for grønn omstilling 9 000 000
VIA-Vital Infrastruktur Arena Sustainable Drill and Drive 2 590 000
Blue Planet AS Stegvis utvikling av havbruk til havs 4 500 000
Beyonder AS Etablering av opplærings- og praksisprogram ved Beyonder knyttet til etablering av batteriteknologi 5 266 000
Haugaland Kraft AS Utsira Levende testsenter for grønn energi 4 751 250
Hy2gen Norge AS Hy2Sauda – Grønn ammoniakk i Sauda 10 000 000

Ulla-Førrefondets styre består av representanter fra fondets tre eierne, Lyse, Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Rogaland fylkeskommune.  

Informasjon om Ulla-Førrefondet

Til toppen