To nye utdanningsprogram i 2023

Hvert år legger fylkesdirektøren frem forslag til endringer i skoletilbudene. I 2023 innebærer det blant annet to nye tilbud, Vg2 dronefag på Sola videregående skole og automasjon og robotikk med studiekompetanse på Godalen videregående skole.

Elever som styrer robot - Klikk for stort bildeElevene på Godalen, Tobias Tverå og Sander Solbakken Valvik, synes det er bra det kommer en egen linje for automasjon og robotikk med studiespesialisering. Maren Ege Tjoflåt

– Jeg er veldig glad for at vi kan legge til rette for nye fag som etterspørres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er ikke minst et resultat av et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, sier leder i opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal. 

Dame med nettbrett. - Klikk for stort bildeLeder for opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal, er fornøyd med de to nye utdanningstilbudene. Maren Ege Tjoflåt

I tillegg til nye utdanningsprogram foreslår fylkesdirektøren å utvide yrkesfag med studiekompetanse (YSK) til Dalane videregående skole, i tillegg til det eksisterende tilbudet i Sauda. I utgangspunktet ble tilbudet vedtatt som en pilot av fylkestinget i desember 2017, men det har blitt videreført siden den gang. 

Endringer i klassetall 

Samtidig foreslår fylkesdirektøren å redusere åtte klasser på Vg1 i Rogaland. Avgangskullet fra grunnskolen teller litt over 200 færre ungdommer neste år sammenlignet med våren 2022. 

Klassetallet på Vg2 økes med 17 klasser som følge av antall klasser på Vg1, mens på Vg3 legges det opp til en reduksjon på 1,5 klasser. Rammen settes til sammen på 979 klasser totalt. Det er en økning i klassetall på 7,5 klasser sammenlignet med året før. 

– Målet er å få på plass en struktur som forener den enkelte skoles tilbud og kapasitet med elevtall og tilgjengelige læreplasser, elevenes ønsker og samfunnets og arbeidslivets behov. Inneværende skoleår har det også blitt opprettet 8,5 ekstra innføringsklasser for å gi tilbud til ungdommer fra Ukraina. Dette vil nok påvirke behovet for plasser på Vg1 neste skoleår, men det er for tidlig å si konkret per i dag, sier seksjonssjef for seksjon dimensjonering og inntak, Helge Eide. 

Mann som står i en park. - Klikk for stort bildeSeksjonssjef for dimensjonering og inntak, Helge Eide, sier målet med tilbudsstrukturen er å få på plass en struktur som forener skolens tilbud, kapasitet og elevtall, tilgjengelige læreplasser, elevenes ønsker, samfunnets og arbeidslivets behov. Maren Ege Tjoflåt

Begrunnelsen for forslaget 

En rekke forhold og faktorer har betydning for utformingen av tilbudsstrukturen. Elevenes lovbestemte rettigheter, politiske vedtak fattet lokalt og lover og nasjonale bestemmelser er premisser som ligger fast. Antall elever som går ut av grunnskolen er også en del av faktagrunnlaget. Andre forhold, som antall minoritetsspråklige elever til innføringsklasser eller Vg1, tilgang på læreplasser, antall elever som søker seg til privatskoler og elevenes ønsker er det knyttet usikkerhet til.  

Les om: De viktigste faktorene som legges til grunn når tilbudsstrukturen skal utformes

Her er forslaget til endringer:

Tilbudsstruktur nord 2022
Utdanningsprogram Skole Vg1 Vg2 Vg3
Studiespesialisering Skeisvang vgs -1 kl.
Vardafjell vgs -1 kl. +1 klasse SSØ
Ølen vgs +0,5 klasse SSØ
Haugaland vgs -1 kl. påbygg
Idrettsfag Ølen vgs +0,5 klasse
Helse- og oppvekstfag Ølen vgs +0,5 kl. barne- og ungdom +0,5 kl. helsearbeiderfag
Karmsund vgs -1 kl.
Elektro og datateknologi Åkrehamn vgs -1 kl. +1 kl. elenergi og ekom
Salg, service og reiseliv Åkrehamn vgs +1 kl. service/sikker/adm.
Teknologi- og industrifag Haugaland vgs -1 kl. +1 kl. industriteknologi
Karmsund vgs +1 kl. maritime fag -1 kl. kjemiprosess/lab.fag

Kommunene: Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Utsira, Etne og Sveio.

Tilbudsstruktur ryfylke og sør 2022
Utdanningsprogram Skole Vg1 Vg2 Vg3
Studiespesialisering Strand vgs -1 klasse SSØ
Helse- og oppvekstfag Sauda vgs +0,5 kl. barne- og undom
Teknologi- og industrifag Sauda vgs + 1 kl. +0,5 klasse YSK/TIF
Studiespesialisering Randaberg vgs -1 kl. +1 klasse realfag -0,5 klasse realfag
Bryne vgs -1 kl. +0,5 klasse realfag +0,5 klasse SSØ -1 klasse SSØ -1 klasse påbygg
Sola vgs +0,5 klasse realfag +0,5 klasse SSØ +0,5 klasse realfag -0,5 klasse SSØ
Stavanger katedralskole +0,5 klasse realfag -0,5 klasse SSØ
Gand vgs -1 klasse påbygg
Idrettsfag Sandnes vgs +1 klasse
Medier og kommunikasjon Hetland vgs + 1 kl.
Kunst, design og arkitektur Bergeland vgs +1 klasse
Håndverk, design og produktutvikling Godalen vgs +1 klasse søm og tekstilhåndverk
Elektro- og datateknologi Randaberg vgs -1 kl. +1 kl. elenergi og ekom
Godalen vgs Konvertere 1 kl. Vg1 EL til automasjon og robotikk med studiekomp
Sola vgs +1 klasse dronefag
Helse- og oppvekstfag Jåttå vgs -1 kl. + 1 kl. fotterapi og ortopediteknikk
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Gand vgs +1 klasse informasjonsteknologi
Vågen vgs +1 klasse informasjonsteknologi
Teknologi- og industrifag Godalen vgs -1 kl. +2 kl. (flyttes fra SOTS til Godalen vgs) +1 kl. industriteknologi +2 kl. kjemiprosess/lab. +4 kl. brønnteknikk (flyttes fra SOTS til Godalen vgs)
Bryne vgs +1 kl. transport/logistikk
Randaberg vgs +1 kl. industriteknologi
Sola vgs +1 kl. industriteknologi
Helse- og oppvekstfag Dalane vgs -1 kl. barne- og ungdom

Kommunene: Strand, Forsand (Sandnes), Hjelmeland, Finnøy (Stavanger), Suldal, Sauda, Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg, Hå, Klepp, Time, Gjesdal og Kvitsøy, Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, Lund og Sirdal.

Tilbudsstrukturen revideres tre ganger fra saken er vedtatt i fylkestinget i desember og fram til skolestart i august. Hovedendringene skjer når søkertallene er klare i midten av mars 2023.