To nye skoler i Rogaland

Fylkestinget vedtok tirsdag 11. juni at det skal bygges to nye videregående skoler i Rogaland, en i Stavanger sentrum og en i Eigersund.

Skolebygg i Stavanger sentrum. Foto - Klikk for stort bildeDen nye sentrumsskolen skal erstatte dagens Bergeland videregående skole.

De nye skolene skal møte den forventede elevveksten i fylket og behovet for moderne undervisningslokaler. Nybyggene vil erstatte dagens Dalane videregående skole og Bergeland videregående skole.

Rogaland fylkeskommune skal nå gå i forhandlinger med Eigersund kommune, og vedtaket om ny skole i Eigersund forutsetter at kommunen overtar det gamle skolebygget.

Ny skole på Eie i Eigersund

Behovet for en ny skole i Eigersund skyldes først og fremst at Dalane videregående skole er for liten for dagens og fremtidens behov. Fylkestinget har vurdert at rehabilitering og utvidelse av den nåværende skolen vil være mindre gunstig enn å bygge en helt ny skole. Et nybygg vil også være bedre tilpasset for å skape et godt læringsmiljø.

Den nye skolen vil få en sentral beliggenhet på Eie, med god tilgang til flere kollektivtilbud. Byggeprosjektet er planlagt ferdigstilt tidligst i 2030.

Sentrumsskolen i Stavanger

Den nye sentrumsskolen i Stavanger skal erstatte Bergeland videregående skole, som i dag har for liten kapasitet. Sentrumsskolen vil også bli permanent tilholdssted for videregående opplæring for voksne i Stavangerområdet.

Den nye sentrumsskolen skal legge til rette for flere klasser innen studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfag, noe som vil avlaste den sprengte kapasiteten på andre videregående skoler i Sør-Rogaland.

En kartlegging av Bergeland videregående skole viser at det vil være kostbart å utvide og vedlikeholde skolen på grunn av bygningens alder. Fylkeskommunen ønsker også å avslutte langsiktige leieavtaler; i dag leier vi arealer til en femtedel av elevene ved skolen. Leieavtalene i Byfjordparken og Badehusgaten utløper i 2031, og den nye skolen skal derfor stå klar til skolestart høsten samme år.

Bekhuskaien, Sverdrups gate 20 og to eiendommer ved Lagårdsveien og Paradis vurderes som tomter for den nye skolen. Endelig forslag til lokasjon og kostnadsestimat legges frem for politisk behandling innen utgangen av 2024.