Tilsyn om gratisprinsippet knyttet til skoleturer

Lærer går mellom elever - Klikk for stort bildeFylkesmannen i Rogaland har gjennomført tilsyn som gjelder gratisprinsippet i videregående opplæring. Det er spesielt skoleturer som er undersøkt.

Fylkesmannen har avgrenset tilsynet til å gjelde turer/ekskursjoner med overnattinger for skoleåret 2019/2020. Undersøkelsen er gjennomført på skoler med studieforberedende utdanningsprogrammene innen idrett, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama og studiespesialisering. Dette gjelder totalt 16 av 25 videregående skoler i fylket. Tilsynet ble startet i mai, og ble avsluttet i november 2020.

I tilsynet er to overordna spørsmål undersøkt:

  • Hva skal til for at en tur/ekskursjon er en del av opplæringen?
  • Økonomiske bidrag i form av egen- eller foreldrebetaling og gaver i tilknytning til turer

Funnen i tilsynsrapporten viser brudd på regelverket knyttet til gratisprinsippet, og viser til at elever må betale for turer som er en del av opplæringen. Det er ikke i tråd med gratisprinsippet i opplæringsloven § 3-1 niende ledd. Samtidig peker tilsynsrapporten på at alle skolene i tilsynet har tatt initiativ til turer som krever egen- eller foreldrebetaling.

Tilsynsrapport gratisprinsippet i videregående opplæring fra fylkesmannen i Rogaland (PDF, 2 MB)

– Vi har fått rapporten. Den peker på mange relevante problemstillinger. Rapporten viser at vi har en jobb å gjøre - sammen med skolene - for å håndtere skoleturer på en slik måte at det er i tråd med gratisprinsippet, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæringPortrett Joar Loland. - Klikk for stort bildeJoar Loland, fylkesdirektør for opplæring. 

Fylkesmannens konklusjoner:  

Rogaland fylkeskommune overholder ikke regelverket på alle områder.

Rogaland fylkeskommune må sørge for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med kravene i opplæringsloven § 3-1 niende ledd. 

Rogaland fylkeskommune må i denne sammenhengen sørge for at rektor på den enkelte videregående skole sikrer at

  • turer som er en del av opplæringen, er gratis for elevene
  • gaver fra elever og foreldre må være frivillige, og gavene må være gitt uten noen form for press
  • det ikke er synlig hvem som ikke gir gaver
  • skolen ikke tar initiativ til turer som krever egen- eller foreldrebetaling
  • skolen ikke krever at elevene eller foreldrene skal dekke utgiftene til hjemreisen eller bortvisning. 

– Tilsynsrapporten viser med tydelighet at vi må endre vår praksis knyttet til skoleturer for å overholde gratisprinsippet. Nå skal vi sette oss ned sammen med skolene og se på hvilke tiltak vi må få på plass. Så får vi komme tilbake til hvordan dette blir konkret når vi har fått litt mer tid på oss, sier Loland.

Fristen for å gi tilbakemelding om hvilke tiltak som er satt i verk er 26. februar 2021.