Tildeling regionale utviklingsmidler

Barn lærer lage mat - Klikk for stort bildeProsjektet "Mat for alle barn" i regi av Fra Hage til mage er et av de 19 prosjektene som får støtte fra regionale utviklingsmidler Fra Hage til mage Andre tildelingsrunde av Regionale utviklingsmidler 2019 har fordelt  3,7 millioner kroner til 19 ulike prosjekter i fylket.

Regionale utviklingsmidler (RUM) støtter opp om prosjekter som bidrar til utvikling av lokalsamfunn i Rogaland. Andre tildelingsrunde av regionale utviklingsmidler (RUM) ble torsdag 21. november enstemmig vedtatt i  regional- og kulturutvalget. 3 696 000 kroner ble fordelt på følgende 19 prosjekter.

Tildelte regionale utviklingsmidler 2019 andre gang
Søker Prosjekt Tildelt støtte
Jæren Friluftsråd Servicebygg i Friluftsområdet Brekko 180 000 kroner
Strand kommune Aktivitetspark Jørpeland 300 000 kroner
Stiftelsen Pårørendesenteret Unge pårørende 150 000 kroner
Rogaland Røde Kors Universell utforming/ Friluftsliv/uteområde 200 000 kroner
Rogaland Røde Kors Universell utforming/friluftsliv/senter 600 000 kroner
Hjelmeland kommune Sølvskattane frå Hjelmeland 26 000 kroner
Friluftsrådet Vest Blått Flagg Åkrasanden 50 000 kroner
Randaberg kommune Bondens torg i den grønne landsbyen 200 000 kroner
Bokn Bedehus Løfteplattform 90 000 kroner
Friluftsrådet Vest Ny arbeidsbåt til innsats mot marin forsøpling 400 000 kroner
Haugesund Turistforening Villa Vibrandsøy - Hovedbygning 200 000 kroner
Gjesdal kommune Friluftsliv og naturforvaltning 100 000 kroner
Kolnes Grendaugvalg Kolnes Utviklingsforum 20 000 kroner
Stavanger Turistforening Universell utforming Nilsebu 500 000 kroner
Haugesund KFUK og KFUM Heis til KM-huset 500 000 kroner
Hjelmeland kommune Bjørnehus i Eventyrskogen 20 000 kroner
Norsk grafisk museum Universell utforming, tegnspråk på nytt museum 40 000 kroner
Fra Hage til Mage Mat for alle barn 100 000 kroner
Kristen Rønnevik Vibrandsoy 20 000 kroner

Tilskudd tildeles etter søknad, og prioriteres først og fremst til prosjekter som følger opp prioriteringer og satsingsområder i vedtatte regionale planer. Det gis også prioritet til prosjekter som involverer flere aktører. Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune er begrenset til å utgjøre maksimalt 50 prosent av det enkelte prosjekts kostnader.