Svært god søking til teknologi- og industrifag

Lærling sveiser - Klikk for stort bildeSøkertallene til videregående opplæring er klare. I år er det enda flere ungdommer som har yrkesfag som sitt første ønske, og teknologi- og industrifag har aldri vært mer populært målt i antall søkere.

Flere bransjer etterlyser faglært arbeidskraft og mange bedrifter er bekymret for om de får nok lærlinger. I år er det enda flere ungdommer som har yrkesfag som sitt første ønske. Søkningen til teknologi- og industrifag har aldri vært høyere målt i antall søkere, og passerer forrige toppår i 2013. Det er også gode søkertall for elektro og datateknologi og bygg- og anleggsteknikk.

Søkingen til helse- og oppvekstfag går ned sammenlignet med fjoråret, som er noe overraskende. Etter å ha steget jevnt i flere år, har helse- og oppvekstfag nå det laveste antallet primærsøkere på sju år. Helse- og oppvekstfag er dermed forbigått av teknologi- og industrifag som det mest søkte yrkesfaglige utdanningsprogrammet.

Det er små endringer i søkingen til øvrige utdanningsprogram. Andelen som søker yrkesfag på Vg1 er nå rundt 55 prosent.

Fordeling av søkertall

Totalt har 22 200 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2022/23, mot 22 127 på samme tid i fjor. Av det totale søkertallet har 19 190 opplæringsrett, mot 19 025 i fjor.

Tallene inkluderer søkere til friskolene i Rogaland, og 1 375 har søkt elektronisk til disse skolene. Søkertallene til friskolene er ganske stabile, og i fjor var tallet 1 404.

350 ungdommer har søkt om fortrinn til videregående opplæring, og 877 har søkt om individuell behandling av søknaden sin. Mange av disse søker egne tilrettelagte opplæringstilbud.

Søking til den enkelte skole

Alle fylkeskommunale videregående skoler har oversikt over søkere til egen skole.

Tabellen viser eksempler på skoler og programområder som er kraftig oversøkt i forhold til kapasitet.

Søking til den enkelte skole 2022
Skole Programområde Kapasitet Søkere
St. Olav vgs Vg1 studiespesialisering 280 348
Hetland vgs Vg1 studiespesialisering 168 228
Sandnes vgs Vg1 studiespesialisering 240 260
St. Svithun vgs Vg1 studiespesialisering 165 197
St. Svithun vgs Vg1 studiespes. m/ toppidrett 75 137
Jåttå vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 90 130
Gand vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 105 138
Bergeland vgs Vg1 helse- og oppvekst m. stud.kompetanse 30 74
Vågen vgs Vg1 kunst, design, arkitektur 60 103
Sandnes vgs Vg1 idrettsfag 120 151
Vågen vgs Vg1 medier og kommunikasjon 30 50
Jåttå vgs Vg1 elektro og datateknologi 45 113
Gand vgs Vg1 elektro og datateknologi 60 117
Åkrehamn vgs Vg1 elektro og datateknologi 45 71
Bryne vgs Vg1 teknologi- og industrifag 120 187
Gand vgs Vg1 teknologi- og industrifag 90 129
Jåttå vgs Vg1 bygg- og anleggsteknikk 60 89
Vågen vgs Vg1 informasjonsteknologi og medieprod. 30 63
Haugaland vgs Vg1 informasjonsteknologi og medieprod. 30 54
Godalen vgs Vg1 håndverk, design og produktutvikling 15 29
Sauda vgs Vg2 ambulansefag 15 75
Jåttå vgs Vg2 hudpleie 15 51
Stvgr. offshoretekn. Vg2 brønnteknikk 60 91
Karmsund vgs Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag 45 60
Gand vgs Vg2 betong og mur 15 28
Gand vgs Vg2 elenergi og ekom 15 59
Bryne vgs Vg3 påbygg 60 135
Haugaland vgs Vg3 påbygg 30 55
Jåttå vgs Vg3 påbygg 60 92

(NB: Tabellen viser kun primærsøkere med ungdomsrett).

Påbygg til generell studiekompetanse

I år er det registrert 692 søkere med ungdomsrett mot 644 i fjor. Tallene inkluderer søking til friskolene. Det er 601 søkere med ungdomsrett til de fylkeskommunale skolene, og vedtatt kapasitet er 435 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.

Søkingen til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning går ned med rundt 120 søkere til 630. Tilbudet er en rettighet for de som har avlagt fagprøve eller yrkeskompetanse, og som ønsker studiekompetanse i tillegg.

Litt færre søkere til læreplass

Det er litt færre som har læreplass som første ønske, 2 275 mot 2 477 på samme tid i fjor. Noe av årsaken til nedgangen skyldes flere søkere til Vg3 påbygg. En annen forklaring kan være at en del ungdommer allerede har tegnet kontrakt om læreplass, og derfor ikke er med i søkertallet.

Rogaland er blant landets største fagopplæringsfylker målt i antall lærlinger.

Tabellen viser de mest søkte lærefagene per 1. mars 2022.

Mest søkte lærefagene 2022
Lærefag Søkere
Helsearbeiderfaget 314
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 176
Elektrikerfaget 164
Tømrerfaget 160
Industrimekanikerfaget 114
Bilfaget (lette kjøretøy) 89
Kjemiprosessfaget 70
Salgsfaget 67
Automatiseringsfaget 55
Yrkessjåførfaget 52
CNC-maskineringsfaget 49
Rørleggerfaget 46
Anleggsmaskinførerfaget 43
Service- og administrasjonsfaget 40
IT-driftsfaget 38
Kokkfaget 37
Matrosfaget 36
Logistikkfaget 35
Sveisefaget 34
Boreoperatørfaget 28
Akvakulturfaget 28
Industrimontørfaget 28
Ambulansefaget 27

Vedlegg

Tabell primærsøkere til Vg1 de siste årene i Rogaland i antall og prosentvis fordeling (i parentes) på det enkelte utdanningsprogram per 01. mars 2022 (PDF, 35 kB).