Stenger Jernbaneveien for å bygge Bussveien i Sandnes

Bussveien skal gå gjennom Sandnes sentrum. Arbeidet har allerede startet i nærheten av Ruten, og torsdag 2. februar blir Jernbaneveien stengt.

Bilde med kart over omkjøringsruter. - Klikk for stort bildeKartet viser Jernbaneveien i Sandnes og omkjøring for bil og gang- og sykkel.

‒    Det blir vanskeligere å komme seg gjennom Sandnes sentrum framover når vi stenger deler av Jernbaneveien, men vi skilter omkjøring via Langgata. Elvegata er også åpen, forklarer prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Rogaland fylkeskommune.      

Bussveien mellom Stavanger og Sandnes skal stå ferdig i 2026. På strekningen pågår byggearbeid både ved Jåttåvågen, på Gausel og Forus. Strekningen forbi Gausel stasjon ble ferdig i desember, mens strekningen mellom Hillevåg og Hinna i Stavanger og på Forussletta i Sandnes ble ferdige for flere år siden.      

Arbeidet som har startet i Sandnes nå, går fra Jernbaneveien via Olav V’s plass og Elvegata, til Julie Eges gate. Denne delen av Bussveien blir forbeholdt buss og myke trafikanter når den er ferdig.      

I tillegg til arbeidet med Bussveien graver Sandnes kommune for å skifte vann- og avløpsledninger i St. Olavsgate. Den har vært stengt siden i januar, men åpner for trafikk til påske.      

Skilter om for myke trafikanter     

Både Sandnes kommune og fylkeskommunen er opptatt av at også de som går og sykler skal komme trygt fram i anleggsperioden. I all hovedsak må de følge omkjøringsveien som gjelder for biltrafikk      

‒ I Langgata er det fortau langs veien for myke trafikanter og sykkelfelt i veien. De som sykler og går skal også ha mulighet til å komme til alle eiendommene i sentrum, blant annet Læringssenteret i Jernbaneveien, sier Nord-Varhaug.      

Graver sør i Elvegata     

Arbeidet med Bussveien har allerede startet lenger sør i Elvegata. I første omgang legger fylkeskommunen nye rør og ledninger i fortauet på vestsiden i Elvegata, før vi bygger nytt fortau i skifer, og lager sykkelfelt. Fortau og sykkelfelt på andre siden kan brukes inntil entreprenøren begynner å grave der også.        

‒ Vi beklager ulempene, men vi gjør det vi kan for at de blir så små som mulig. Vi kommer til å skilte og varsle all omkjøring, så folk må følge den, oppfordrer prosjektlederen.      

Hun presiserer at det er særlig viktig at førere av høye kjøretøy følger skiltene. Omkjøringsveien via Langgata går nemlig under jernbanen, der det på det laveste bare er 3,7 meter høyt.      

Fylkeskommunen kommer til å oppdatere    denne siden om byggearbeidet på bussvei-strekningen Jernbaneveien‒Olav V’s plass–Elvegata.        
 

Ved å følge lenkene under, får du et kart over åpne og stengte veier i Sandnes kommune.      

ByggeprosjekterSentrum_MND (arcgis.com)   

ByggeprosjekterSykkel_MND (arcgis.com)