Stenger Elvegata forbi Amfi

Mandag 19. juni stenger Elvegata mellom Olav V’s plass og Julie Eges gate.

Elvegata med veiarbeid. - Klikk for stort bildeElvegata blir stengt mellom Olav V's plass og Julie Eges gate fra mandag 19. juni.

Arbeidet med Bussveien fortsetter i Elvegata, men de første ukene kommer entreprenøren først og fremst til å klargjøre gaten til Blink-festivalen.

‒ Når vi legger asfalt og setter kantstein trenger vi området til maskinene våre, forklarer Espen Hauge, byggeleder i Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet med Bussveien i Sandnes sentrum har pågått siden i vinter, hele tiden med trafikk gjennom Elvegata. Blant annet er store deler av fortauene på begge sider opparbeidet med skifer.

St. Olavs gate åpen igjen

Når vi nå stenger Elvegata, kan vi jobbe mer fritt, og begynne på arbeidet midt i veien.

Det blir mulig å bruke rundkjøringene på begge sider av strekningen.

‒ Grunnen til at vi kan stenge nå, er at St. Olavs gate åpner igjen den 16. juni. Da har trafikken en alternativ kjørerute, forklarer byggelederen.

Han presiserer at myke trafikanter og varelevering fremdeles kommer til området fra begge kanter, og legger til at Blinken går som normalt gjennom Elvegata.

‒ Vi oppfordrer likevel myke trafikanter til å benytte alternativ rute som er skiltet via Holbergsgate.

Utvider stengt område ved bensinstasjonene

Elvegata mellom bensinstasjonene lenger sør har vært stengt siden mai på grunn av utbedring av sykkelfelt og fortau. Strekningen og stengeperioden blir nå utvidet fram til midten av juli.

‒ Det skyldes at vi har funnet sterkt forurensede masser i bakken og at vi har fått problemer med gamle vann- og avløpsrør, forklarer Martin Braathen Granhaug, byggeleder i fylkeskommunen.

Han forklarer at fylkeskommunen må stenge rundkjøringen mellom Gjesdalveien og Elvegata, og at trafikken må gå i Vågsgata, St. Olavs gate og Gjesdalveien for å komme fram.

Rundkjøringen blir stengt i inntil 10 dager.