Skanner tunneler for å avdekke skader

Rogaland fylkeskommune har denne høsten prøvd ut en ny metode for å avdekke skader og feil i tunneler. Skanning kan både øke sikkerheten og spare penger.

Bildet viser skanner montert på en henger, der ansatt i Xtend triller hengeren inn i tunnelen. - Klikk for stort bildeSkanneren er montert på en henger som blir kjørt gjennom hele tunnelen.

– Vi ønsker å teste skanning for å se om vi kan spare penger, men vi ser også at vi kan få flere fordeler med denne metoden, sier Line Merete Owe i Rogaland fylkeskommune.

Owe er sikkerhetskontrollør på drift- og vedlikeholdsseksjonen, og jobber mest med tunneler.

Hun forklarer at skanne-metoden gir en detaljert 3D-modell av tunnelen, som hun og kollegene får tilgang til fra kontoret .

– Én ting er at vi kan redusere antall befaringer, men det er enda viktigere at vi kan slippe å stenge tunnelen flere ganger for å inspisere den. Det gagner jo trafikantene, sier hun.

Økt sikkerhet

Hensikten med å inspisere tunnelene er at de må være trygge for trafikantene. I henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskriften skal tunnelene inspiseres minimum hvert sjette år.

– Ved bruk av skanning, får vi nå mulighet til å sammenligne data med framtidige bilder, og dermed se endringer over tid, for eksempel svakheter eller sprekker i tunnelen. Det vil også kunne øke sikkerheten, forklarer Owe.     

Hun understreker at skanningen på ingen måte erstatter de periodiske inspeksjonene der de hovedsakelig også tester sikkerhetsutstyret.

Roterende sylinder på tilhenger

Nærbilde av skanne-sylinderen. - Klikk for stort bildeSkanneren er en sylinder som blir kjørt gjennom tunnelen.

Utstyret som brukes er en roterende sylinder med flere kamera og lys.

– Da vi første gang brukte skanneren i Giljajuvet tunnel, ble den festet på en tilhenger som representanten for Xtend gikk gjennom tunnelen med. Det var fordi det var en forholdsvis kort tunnel, og det gikk like fort som å kjøre, sier sikkerhetskontrolløren.

Hun forklarer at sylinderen vanligvis blir festet på tilhengeren til et kjøretøy som kjører gjennom tunnelen. 

Data fra skanningen prosesseres, og ut ifra resultatet lages en digital tunnel. Den digitale kartleggingen kan brukes til å vurdere tunnelens tilstand og endringer over tid.

Pilotprosjekt i fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune har avtale med Xtend Technology på skanning av to tunneler, Bergelandstunnelen i Stavanger og Giljajuvet tunnel i Gjesdal.

Skannemetoden er ikke helt ny teknologi. Den har blitt brukt blant annet i Østerrike, Sveits, USA og Australia, og i fire tunneler andre steder i Norge, men da under bygging. Skanning i forbindelse med sikkerhetsinspeksjoner slik fylkeskommunen nå prøver ut, er helt nytt i Norge.      

– Det er fremdeles teknologi som vi til nå ikke er så godt kjent med, men som vi tror er fremtidsrettet, både med tanke på inspeksjon og kartlegging av tunneler. For Rogaland fylkeskommune er det derfor et prøveprosjekt, for å teste ut teknologien. Dataene blir uansett nyttige i framtida, fordi vi kan sammenligne dem med nyere data, forteller Owe.   

Tidligere har fylkeskommunen hatt et tilsvarende prosjekt med samme firma. Da ble Risøy bru skannet med drone.

– Å skanne tunnelene gir oss mulighet til å vurdere slitasje og skader, og gi oss et totalbilde av tunnelens tilstand. Det gir igjen underlag for å utarbeide vedlikeholds- og arbeidsplaner. Vi tror og håper at denne metoden er noe vi kan fortsette å bruke i framtiden, sier Owe.

Person inni tunnelen som triller skanne-utstyr. - Klikk for stort bildeResultatene fra skanningen gir sikkerhetskontrollørene en 3D-modell av tunnelen.