Sammen for en inkluderende og trygg russefeiring

Russetiden skal være en velfortjent og morsom feiring, men den kan dessverre virke ekskluderende på mange. Derfor samarbeider Rogaland fylkeskommune med både russen, politiet og konfliktrådene. 

Elever henger opp post it-lapper på veggen. - Klikk for stort bildeNettverkssamlinger med russepresidenter, rektorer og russeansvarlige. Her skriver hva de forbinder med ordet russ og ordet russefeiring.

– Vi ønsker en feiring som er trygg og inkluderende, som også bidrar til et godt skolemiljø. Nå er vi flere aktører som jobber sammen for å kartlegge utfordringer og bidra til at russefeiringen blir en positiv opplevelse for flest mulig, sier fylkesordfører Marianne Chesak. 

Vil endre russetiden 

Portrettbilde av fylkesordfører. - Klikk for stort bildeFylkesordfører, Marianne Chesak, brenner for en trygg og inkluderende russetid.

I 2019 ble Sentral tiltaksgruppe (STG) etablert i Rogaland. STG består av medlemmer fra fylkets opplæringsavdeling, politiet, konfliktrådenes SLT-koordinatorer (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak), elever, russ, rektorer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), kommunikasjonsavdelingen i fylket og mobbeombudet. 

Tiltaksgruppen arbeider både kortsiktig og langsiktig. I år har gruppen som mål å følge opp russefeiringen gjennom å støtte skolen, russestyrene og foreldre for en best mulig feiring. På lang sikt er målet å bidra til en endring av feiringen til en avgangsmarkering som inkluderer alle elever og reduseres i omfang eller eventuelt flyttes til etter eksamen. 

– Målet er å oppnå en felles avgangsfeiring, som inkluderer alle elever, uavhengig av utdanningsprogram, kulturell tilhørighet, økonomi, religion, funksjonsmangfold og/eller seksuell identitet, sier rådgiver i Rogaland fylkeskommune og leder for tiltaksgruppen, Hilde Blesvik. 

– På sikt ser vi for oss en feiring som avgrenses i tid, som gjør at ungdommen ikke risikerer å sitte igjen med psykososiale-, økonomiske vansker, rulleblad og et dårligere vitnemål enn de kunne hatt. 

(Artikkel fortsetter under bilde)

Mann og dame står ved strykebrett. - Klikk for stort bildeMads Riveland, stryker på merkene sammen med fylkesordfører, Marianne Chesak.

Avgangsfeiring etter eksamen 

Martin Nese Johnsen - Klikk for stort bildeRussepresident på Vågen vgs, Martin Nese Johnsen.

I februar fikk alle fylkeskommunene anledning til å levere sine innspill i en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet. Her foreslo Rogaland fylkeskommune å legge feiringen etter eksamen, ikke nødvendigvis knyttet til 17. mai. En feiring der elevens skole med ledelse, lærer og elever, lokalmiljø og foresatte er med på markeringen og organiseringen. En avgangsmarkering som inkluderer alle og som gjerne tar modell fra en av våre naboland. 

– Vi ser behovet for et langsiktig endringsarbeid som involverer elevene selv, samt elevråd, ungdomsråd, ungdomspolitikere og aktører som er tett på elevene for å få dette til. Men først er det er mange brikker som må falle på plass, sier Blesvik. 

Også russepresident på Vågen videregående skole i Sandnes, mener russetiden bør flyttes: 

– Det blir som å dele ut medaljene før vi er ferdige å konkurrere. Vi bør ikke feire fullført skolegang før vi er ferdige med eksamen, sier Martin Nese Johnsen. 

Tett dialog med russen 

Når det gjelder det kortsiktige arbeidet er det mange tiltak som er satt i gang. Tiltaksgruppen har flere samlinger med ulike aktører i løpet av året. På høsten velger russen et sentralstyre som tiltaksgruppen har tett dialog med i forkant av og under russetiden.  

I tillegg samles lokale nettverk med skoleledere, russen, politiet og SLT jevnlig. Nettverket møtes spesielt ofte i vårhalvåret for å dele erfaringer og tiltak som gjør russefeiringen mer trygg og inkluderende. 

– Et av temaene som vi har diskutert er årets dåp. Hvordan kan vi sammen legge gode rammer slik russen får en trygg start på russetiden, forklarer Blesvik. 

(Artikkelen fortsetter under bilde)

Personer som sitter rundt et bord. - Klikk for stort bildeNettverksmøte sammen med russepresidentene i sentralstyre for å dele erfaringer.

Strykemerker skal gi tryggere russetid 

I år har tiltaksgruppen også laget både nettside og styrkemerker i samarbeid med russepresidentene. Målet er å samle informasjon fra flere ulike aktører på samme sted, slik det blir lettere for russen å finne viktig informasjon om russetiden. 

Strykemerkene på sin side skal bidra til å trygghet og samhold. Det ene har budskap om en trygg russetid og består av en QR-kode som leder russen inn på nettsiden til Rogaland fylkeskommune. Her russen finner informasjon om hvem som kan hjelpe om de skulle havne i en vanskelig situasjon.    

Det andre strykemerke skal bidra til inkludering, og har fått budskapet «Rogalandsrussen 2023». Målet er å styrke samholdet blant russen på skolene i Rogaland, på tvers av grupper. 

– QR-koden gir russen en trygghetsfølelse. Dersom du havner i en krisesituasjon og glemmer alt du kan, da er det greit å kunne skanne koden og få opp den hjelpen man trenger, sier russepresident på Sola videregående skole, Emma Sijamhodzic Sandbæk. 

(Artikkelen fortsetter under bildegalleriet)

Et sted å være 

I disse dager diskuterer også nettverkene om de kan legge til rette for et sted å være for russen uten at de forstyrrer noen. Et komplekst spørsmål som blant annet skal ta hensyn til geografi. 

Den politiske saken som skal svare på dette, skal legges frem i 2023 for fylkesutvalget. Alternativet blir gjennomført tidligst 2024.

Les mer om arbeidet for en trygg og inkluderende russetid

Tiltakene oppsummert 

  • Tett kontakt med skolelederne i deres arbeid (rektorer og russekontaktene på den enkelte skole). 
  • Opprettet lokale nettverket med skoleledere, politikontakter og SLT. Disse møtes hver 14 dag for deling av erfaringer og tiltak i regionene.  
  • Nær kontakt med russepresidentene i en chatgruppe.  
  • Kontakt med lokalmiljø gjennom telefon og e-post.  
  • Produserer informasjonsmateriell til russen i samarbeid med russen (nettside, samtaleguide til foreldre, presentasjon på foreldremøte, strykemerker). 
  • Jobber sammen med andre fylkeskommuner for gjennom et mer langsiktig arbeid få endret kultur og sluttmarkering. 
  • Etter bestilling fra politisk hold diskuterer i nettverkene om de kan legge til rette for et sted å være for russen.