Rutebåten til Utsira blir elektrisk

 Gevinsten er en reduksjon av klimagassutslippene med minst 95 prosent.

Flertallet i fylkestinget har vedtatt at rutebåten til Utsira skal bli elektrisk. Klimagassutslippene fra MS «Utsira» er i dag beregnet til 5 444 tonn i året. Ved å bygge om ferja til batteridrift er det mulig å spare 5 210 tonn klimagassutslipp årlig.

For å redusere risikoen med elekrifiseringen skal administrasjonen utarbeide tekniske detaljer og finansiering av ombyggingen sammen med uavhengige tredjeparter som har ekspertise på området.

Framover skal Rogaland fylkeskommune gå i dialog med Rutebåten Utsira AS for å få på plass en avtale om overtakelse av MS «Utsira». 

I desember-møtet fatter fylkestinget endelig vedtak om elektrifisering, eierskapet av MS «Utsira» og anbud for neste kontraktsperiode.