Rogaland fylkeskommune søker midlertidige lokaler

Rogaland fylkeskommune skal bygge om og oppgradere fylkeshuset i Arkitekt Echoffs gate 1, og ser etter midlertidige lokaler for ansatte.

Illustrasjon av bygning - Klikk for stort bildeNytt fylkeshus skal være ferdig i desember 2026. Bygget skal gjennom en oppgradering og ombygging for å tilpasse seg økt bemanning hos RFK og nye krav til kontorlokaler. Asplan Viak

Ombyggingen starter neste sommer, og vi trenger midlertidige lokaler fra juni 2024 til og med desember 2026.

Vi trenger lokaler som

  • har plass til 400 personer
  • ligger på Nord-Jæren 
  • er i nærheten av en hovedkollektivakse eller kollektivknutepunkt
  • det er lett å gå og sykle til
  • tilfredsstiller alle krav til helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsplassene kan være fordelt på flere bygg, men byggene må da ha en fysisk nærhet som gir gode muligheter for samhandling. Flere tilbydere/eiendomsbesittere kan gi et samlet tilbud. Les full kravspesifikasjon. (PDF, 130 kB) 

Ny konkurranse

RFK var ute med tilsvarende søk i markedet for ett år siden. Søket måtte dessverre avbrytes som følge av at detaljregulering for fylkeshuset tok lengre tid enn forutsatt. Detaljreguleringsplanen er nå vedtatt, og vi søker på nytt etter midlertidige lokaler. 

De midlertidige lokalene vil bli valgt når forprosjekt for nytt fylkeshus legges frem til behandling i fylkestinget ved årsskiftet 2023/2024. Tilbyder må være oppmerksom på at endringer i økonomiske eller politiske rammebetingelser kan medføre endringer i oppdragets art og omfang, eller at oppdraget stanses.

Reglene for offentlige anskaffelser gjelder ikke for denne konkurransen. Evalueringen av tilbudene blir basert på en skjønnsmessig vurdering av hvor godt hvert tilbud oppfyller kravspesifikasjonen.

Slik kommer du med et tilbud

Tilbud kan leveres fortløpende. Siste tilbudsfrist er 01.10.2023. Bruk svarskjema (PDF, 51 kB) for å sende inn tilbud.

Alle tilbud sendes til mette.kristensen@rogfk.no