Rogaland blir med på EU-klimasatsing

Rogaland er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.

To damer gir high five i en park - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak (t.v.) og regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune Christine Haver (t.h.) er stolte over at Rogaland nå blir et europeisk klimafyrtårn. Øyvind Nesvåg

– Vi er stolte over å bli valgt ut til å være med i EU-nettverket for klimatilpasning: «Adaptation to Climate Change». Nå får vi mulighet til å bli et europeisk klimafyrtårn som viser vei og staker ut kursen fram mot et klimatilpasset samfunn. Dette vil gi ytterligere støtte og påtrykk for gjennomføring av Regionalplan for klimatilpasning, som prioriterer nettopp nettverksarbeid og kunnskapsutvikling, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

EUs Missions er en ny måte å få til konkrete løsninger på de største samfunnsutfordringene vi har. Det settes ambisiøse mål om å få til resultater innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Nettverket oppfordrer regioner, byer og lokalsamfunn til å lede veien frem til et klimatilpasset samfunn, i lag med innbyggerne. Utvikling av ny teknologi og innovative løsninger som bidrar til klimatilpassede lokalsamfunn står også i sentrum.

Ved å delta i nettverket erklærer Rogaland fylkeskommune seg villig til å samarbeide og samkjøre sine intensjoner med de andre deltakerne, for å nå klimatilpasningsmålene.

I praksis vil deltakelse bety at Rogaland blir en prioritert region for søknader om økonomiske midler til kunnskapsutvikling og nye løsninger. Dette vil gi muligheter for både kommuner, kunnskapsinstitusjoner og private aktører i fylket.

– Nå kommer vi i en enda bedre posisjon til å kunne påvirke utformingen av EUs klimapolitikk, finansieringsordninger og ikke minst; løfte klimatilpasning høyere opp på agendaen nasjonalt, sier Chesak.

Fra før er det bare Troms og Finnmark fylkeskommune og Gjøvik kommune som er med som deltakere fra Norge.

Rogaland med deltakere i begge EUs klimanettverk

Tidligere i år ble Stavanger kommune inkludert i en av Europas 112 klimanøytrale byer. Rogaland er dermed eneste norske region som har deltakere i begge de europeiske klimanettverkene. Det gir oss muligheter og ressurser til å samordne og koordinere investeringer som bidrar i både utslippskutt og klimatilpasning.

Koordinerende rolle i klimaarbeidet

Rogaland fylkeskommune har laget en egen regional plan for klimatilpasning, med et tilhørende handlingsprogram som setter føringer for det videre arbeidet med klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen gir ambisiøse mål for å oppnå et Rogalandssamfunn som er bærekraftig og godt tilpasset et klima i endring.

– Et viktig grep i oppfølgingen av klimatilpasningsplanen er å opprette et nettverk for bedre samarbeid og erfaringsutveksling. Vi som fylkeskommune ønsker å ta en koordinerende rolle i klimaarbeidet i Rogaland, der vi vil ha innbyggere, næringsliv, forskere, ungdom og andre viktige samfunnsaktører med på laget. Sammen kan vi finne gode løsninger for hvordan samfunnet vårt kan bygge motstandsdyktighet mot et varmere, våtere og villere klima, sier Christine Haver regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Oppfølging av arbeidet med klimatilpasningsplanen er en viktig del av begrunnelsen for at nettopp Rogaland er valgt ut til å delta i EU-nettverket.

Til toppen