Politikerne sier ja til sikring av to rassutsatte steder i Gjesdal

Flertallet i fylkestinget vedtok at rassikringen langs Bergsura og Nebbatjørn «søkes» innarbeidet i økonomiplanen i perioden 2021-2024.

Området det er snakk om ligger mellom Ålgård og Oltedal. Fylkesvei 450 binder sammen tettstedene Gilja, Dirdal og Oltedal med kommunesenteret Ålgård. Veien er også hovedsamferdselsåra til Sirdal, og mot Setesdal i sommerhalvåret.

Bergsura og Nebbatjørn er rangert på 3. og 4. plass på Rogaland fylkeskommune sin prioriteringsliste for skredsikring, men de høyest rangerte prosjektene er allerede rassikret.

På den aktuelle strekningen er det potensial for store ras. Ved begge plassene er det i dag en betongkant som sikrer fylkesveien mot rullende stein fra ura. Trafikanter opplever veien som smal fordi betongkanten går på bekostning av veibredden.

Planarbeidet for Bergsura er i gang, og det er mulig å legge veien på en fylling ved Bergsura. En gjennomgang av kostnadene viser at der er mulig å gjennomføre rassikringen for 100 millioner kroner.

Mindretallet ville sette av de nødvendige pengene i første del av perioden i økonomiplanen 2021-2024.