Over 18 000 elever har fått tilbud om skoleplass

Tøffest konkurranse er det på idrettsfag, musikk, dans og drama. Men ferske tall fra første inntak til videregående skoler viser at det også er høye søkertall til flere yrkesfaglige programmer.

Elever i et klasserom smiler - Klikk for stort bildeOver 18 000 elever har fått tilbud om skoleplass i første inntak. Søkertallene til flere yrkesfag var høye. Elisabeth Tønnesen

– Generelt ser vi ser at de høye søkertallene til flere yrkesfaglige program presser karaktersnittet litt opp fra i fjor. At det ville bli tøft å komme inn på idrettsfag samt musikk, dans og drama kunne vi forutse allerede da søkertallene var klare i mars. Høye søkertall og muligheter for tilleggspoeng bidrar til å dra opp snittet ytterligere for disse to programområdene, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. 

Vg1 studiespesialisering har litt lavere inntakskrav enn for få år siden. Da måtte man ha mellom 45 og 50 karakterpoeng for å komme inn på flere skoler. 

Forklaringen er at flere velger yrkesfag og at kapasiteten innenfor programområdet har økt. I år hadde St. Svithun videregående skole og Skeisvang videregående skole høyest karakterkrav med 44,1 i første inntak.

Svar på tilbudet før 9. juli.

Populære programområder på Vg2 og Vg3

Flere programområder på Vg2 elektro og datateknologi og Vg2 teknologi- og industrifag har svært høye inntakskrav. Fag som Vg2 brønnteknikk og Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag krever mellom 45 og 50 karakterpoeng. For å være sikret plass på Vg2 flyfag ved Sola vgs måtte du ha et snitt på 52,2.

Aller høyest karaktersnitt er det nok en gang Vg2 ambulansefag ved Sauda vgs som står for – her har siste inntatte utrolige 52,5 karakterpoeng. Dersom man vil bli hudpleier, er inngangsbilletten til Vg2 et karaktersnitt på 50 karakterpoeng i første inntak.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er som vanlig oversøkt ved alle skoler, og man må ha gode karakterer for å være sikret plass.

De fleste får første ønske oppfylt 

18 912 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 24/25. 

Rundt 1 500 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. 24 100 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er litt høyere enn fjoråret. Tallet inkluderer søkere til læreplass og søkere til private videregående skoler.

15 805 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer 83,6 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. All erfaring tilsier at tallet vil stige til rundt 90 prosent når inntaket er ferdig senere i sommer. 1 624 har fått tilbud på ønske nummer to og 746 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.

Flere søkere til læreplass

2 780 har læreplass som første ønske, som er nesten 300 flere enn i fjor. De som ikke får læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. 

Forutsetningen er at de har opplæringsrett og er kvalifiserte for å fortsette på neste nivå. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon opplæring i bedrift etter 1. september.

Tre unge kvinner i hvite gensere ved en skolepult smiler.  - Klikk for stort bildeMange videregående elever har nå fått svar om skoleplass. Fristen for å svare er 9. juli. Elisabeth Tønnesen

Ikke fått tilbud ennå?

1 190 søkere med opplæringsrett står på venteliste etter første inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 630 til Vg1
  • 340 til Vg2
  • 220 til Vg3

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i slutten av juli og fram mot skolestart. 

Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

Programområder med mange søkere

Flere programområder har lange ventelister. Etter andre inntak i slutten av juli vil karakterkravet være litt lavere ved de fleste skoler.

Eksemplene under viser karakterpoeng for siste inntatte i første inntak:

Husk svarfristen 9. juli

Onsdag 3. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. Alle må svare ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. 

Svarfristen er 9. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass eller ventelisteplass.  

Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak, som er i slutten av juli. Det er først da det skjer endringer i ventelistene.