Oppdatert informasjonsbrosjyre om tiltak i vann og vassdrag

Rogaland fylkeskommune, NVE og Statsforvalteren i Rogaland har oppdatert brosjyren fra 2010 om tiltak i vann og vassdrag. Informasjonen er nå digital, og kan lettere oppdateres ved behov.

Det er flere regelverk som regulerer inngrep i og langs vassdragene våre, og myndigheten er fordelt mellom flere forvaltningsorganer. Denne brosjyren er et forsøk på å klargjøre dette vassdragsregelverket.

Informasjonsbrosjyre - Inngrep i vatn og vassdrag (PDF, 5 MB)