Nytt ungdommens fylkesråd

Solveig Vik fra Haugesund og Håvard Handeland fra Sauda skal lede det nye ungdommens fylkesråd i Rogaland.

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende høringsorgan for Rogaland fylkeskommune og skal gi ungdommen mulighet til å uttale seg i fylkeskommunale saker som er av stor betydning for ungdom i alle deler av fylket.

Solveig Vik (18) fra Haugesund er valgt til ungdommens fylkesordfører i Rogaland og Håvard Handeland (17) fra Sauda er valgt til ungdommens fylkesvaraordfører. Begge har vært med i ungdommens fylkesråd tidligere og har et stort engasjement for saker som ungdom er opptatt av. Handlingsprogrammet for 2022 (PDF, 88 kB) består av 41 punkter innen opplæring, helse, samferdsel, kultur og næring og samarbeid.

Representanter 2022

Rådet velges for et år og består av ni medlemmer og fire varamedlemmer i alderen 15 til 19 år.

 • Solveig Vik fra Haugesund/Haugalandet (leder)
 • Håvard Handeland fra Sauda/Ryfylke (nestleder)
 • Erik Fjeldheim fra Vindafjord/Haugalandet
 • Linde Espeland fra Sauda/Ryfylke
 • Sumeja Ohran fra Sandnes/Nord-Jæren
 • Emilie Holum fra Lund/Dalane
 • Martin Nese Johnsen fra Klepp/Jæren
 • Ida Heggen Saltveit, Haugesund/Haugalandet
 • Trond Tollefsen, Eigersund/Dalane

Vararepresentanter:

 1. Thea Høivik, Gjesdal/Jæren
 2. Ingeborg Solbakke Andersen, Klepp/Jæren
 3. Sunniva Sandsmark, Klepp/Jæren
 4. Karoline Lea Andreassen, Kvitsøy/Nord-Jæren

Mer informasjon om ungdomsrådet