Nye billettpriser på buss og båt fra 1. november

Jente går på bussen og betaler - Klikk for stort bildeFra søndag blir det billigere å reise med buss for alle med månedskort og dagskort. Enkeltbillett for voksne stiger med to kroner, men det er mulig å reise flere på en enkeltbillett.

Det er politikerne i fylkestinget som bestemmer takstene på passasjerbusser og hurtigbåter i hele Rogaland. Tidligere i måneden vedtok de enstemmig nye priser:

 • enkeltbillett for voksne øker fra 38 til 40 kroner
 • kombibilletten øker fra 2.150 kroner til 2.250 kroner
 • ungdomsbillett koster fremdeles 299 kroner
 • 10-kronersbilletten i Haugesund og Egersund blir ikke justert
 • etter klokken 17 og i helger kan tre barn og to voksne reise på én billett (gjelder både enkeltbillett, dagspass og månedskort)
 • halv pris for barn, studenter, honnør og personell i førstegangstjeneste gjelder fortsatt på alle billetter unntatt kombibillett, ungdomsbillett og HjemJobbHjem-billetten
 • 24-timersbilletten blir redusert fra 95 til 60 kroner
 • 30-dagersbilletten blir redusert fra 760 til 600 kroner
 • 365-dagersbilletten blir senket fra 7 600 til 6 000 kroner
 • enkeltbilletter og periodebilletter for hurtigbåt økes med tre prosent
 • HjemJobbHjem-billetten forblir uendret på 515 kroner

Endringene over gjelder for reiser innenfor en sone. Se Se Kolumbus for mer informasjon om reiser over flere soner.

Penger fra byvekstavtale

Det er fylkestinget som fastsetter takstene for fylkeskommunale buss- og båtruter. Normalt skjer dette i behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett for det påfølgende året. Nye takster blir gjerne justert i tråd med generell prisvekst.

Som en del av byvekstavtalen som ble inngått i desember 2019 fikk Nord-Jæren 50 millioner kroner til å redusere takstene på kollektivtransporten. Rogaland fylkeskommune kompenserer for bortfall i inntektene på periodepass i takstsoner for buss utenfor takstsonen Nord-Jæren.

Prisendringen fra 1. november inkluderer både de planlagte takstendringene finansiert med penger fra Byvekstavtalen og den årlige justeringen for generell prisvekst som var planlagt iverksatt i januar 2021.

For å unngå at prisene blir satt ned høsten 2020 for deretter å måtte justeres for generell prisvekst ved inngangen av 2021, blir det en samlet prisendring fra 1. november 2020. Derfor blir takstene på båt endret fra samme tidspunkt.

Utvidet HjemJobbHjem-billett

Fra 12. oktober har passasjerer kunnet reise med Kolumbus' hurtigbåter og ferjer (i tillegg til ferjen mellom Mekjarvik og Kvitsøy, og i Finnøysambandet) i "nye" Stavanger og Sandnes kommuner med HjemJobbHjem-billetten. Se Kolumbus for hvor du nå kan reise med HjemJobbHjem-billetten.