Kryss på Sandved er blitt tryggere

Tryggere i Heigreveien med ny rundkjøring.Krysset mellom Heigreveien og Asheimveien i Sandnes er blitt til rundkjøring. Tirsdag 7. desember markerer fylkesordfører Marianne Chesak og ordfører Stanley Wirak at prosjektet er ferdig. 

I området har det vært betydelig mange ulykker. Målet med rundkjøringen er å unngå kryssulykker og møteulykker.  

– Med rundkjøringen reduserer vi farten på gjennomgangstrafikken, noe som gjør det tryggere både for dem som kjører og for dem som går og sykler. Da tror vi også at ulykkestallene går ned, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Mads William Brevik.  

Arbeidet med å bygge rundkjøring i Heigreveien startet i august. I tillegg til å lage rundkjøring, har fylkeskommunen også gjort venstresvingefeltet mot Foren bedre.   

– Vi har endret krysset mot Foren sånn at bilister som kjører ut av rundkjøringen nå legger seg i rett kjørefelt avhengig om de skal rett fram eller til venstre. Det fører til færre farlige situasjoner, forklarer Brevik.  

Ved bussholdeplassen er busslommen nå universelt utformet, slik at alle har bedre tilgang til kollektivtilbudet.  

–  I tillegg er vi i dialog med Kolumbus om å plassere bysykler ved holdeplassen for å bedre sykkeltilbudet i dette området, sier prosjektlederen.  

Dette er gjort 

  • ny rundkjøring 
  • bedre venstresvingefelt mot Foren 
  • flyttet og bedre bussholdeplass 
  • nye lys 
     

Takker myke trafikanter 

Heigreveien har vært åpen i hele byggeperioden.   

Med store maskiner i området, i tillegg til mye annen trafikk, har det vært viktig for fylkeskommunen å gjøre alt for å unngå ulykker.  

– De myke trafikantene fikk derfor en ganske lang omvei. Gangfeltet over Asheimveien var stengt i byggetiden. Det er selvsagt dumt med omveier. Etter en periode fikk vi kortet den ned, forklarer prosjektlederen.  

Markerer med ordførere 

Tirsdag 7. desember inviterer Rogaland fylkeskommune til en kort markering av at prosjektet er ferdig. Fylkesordfører Marianne Chesak og ordfører Stanley Wirak deltar. Arrangementet er klokka 12.00, på fortauet ved Helgø Meny. 

Prosjekt i Bymiljøpakken 

Ny rundkjøring i Heigreveien koster totalt 12,9 millioner kroner, og blir finansiert av Bymiljøpakken.    

Risa AS har vært totalentreprenør.