Klima- og miljørapporten for fylkeshuset er klar

Mann sykler i parken foran fylkeshuset - Klikk for stort bildeStore forbedringspotensial, men også lyspunkter preger fylkeshusets klima- og miljørapport for 2020.

– Vi har faktisk forbedringspotensial innen samtlige områder, sier Øyvind Myhren Tjøstheim, klimarådgiver i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen.

Mann står foran stor dataskjerm - Klikk for stort bildeØyvind Myhren Tjøstheim er klimarådgiver i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.Flere tiltak som kan redusere utslippene våre er både komplekse og kostbare å gjennomføre. Mens enkelte klimatiltak kan være enklere å få til, og kan faktisk også bidra til å redusere de økonomiske utgiftene til fylkeskommunen.

Mann peker på dataskjerm med graf - Klikk for stort bildeGrafen viser reduksjonen i CO2-utslipp fra flyreiser i fylkeskommunen. Grunnen er langt færre jobbreiser i "koronaåret" 2020.– Spesielt viste «koronaåret» 2020 oss at flyreiser er en betydelig del av utslippene våre. Ved å begrense flyreiser også i framtiden og heller benytte digitale verktøy der det er mulig, vil dette slå veldig positivt ut på det totale regnskapet vårt, sier Tjøstheim.

Dette er klima- og miljørapporten

Rogaland fylkeskommune, med fylkeshuset og en rekke videregående skoler, er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Klima- og miljørapporten er en årlig rapport som viser utslippene og forbruket vårt satt i system. Tallene rapporteres inn til Miljøfyrtårn-organisasjonen og er et krav for å være sertifisert Miljøfyrtårn. Rapporten viser årlig utvikling, og skal i tillegg inneholde en handlingsplan for reduksjon av utslippene og begrense forbruket.

Her kan du lese hele klima- og miljørapporten 2020.

– Rapporten viser at vi også har en vei å gå når det gjelder sortering av avfall. Dette gjelder spesielt for fylkeshuset og er noe vi nå jobber med å finne en god løsning på, sier Tjøstheim.

I handlingsplanen ligger det en rekke tiltak som allerede er utført, tiltak som er i ferd med å gjennomføres og tiltak som er planlagt.

– Et godt eksempel på gode tiltak som allerede er gjennomført i 2020 er investeringen i en rekke nye elbilladere på parkeringsplassen ved fylkeshuset. I tillegg ble det kjøpt inn ni nye tjenestebiler, der ingen av dem er rene fossilbiler, sier Tjøstheim.

Presentasjon av årets klima- og miljørapport er av ulike årsaker forsinket. Klima- og miljørapport for 2021 vil bli presentert allerede til våren i 2022.

Les mer om Miljøfyrtårn.