Jakter på læreplasser

Fylkesordfører Marianne Chesak sammen med lærlingene Marcu Taksdal og Aron Abraham Mehertab. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak fikk møte Marcus Taksdal, lærling i driftbyggerfaget, og Aron Abraham Mehertab, som nylig fikk fagbrev innen kontor- og administrasjon, under bedriftsbesøket ved Universitetet i Stavanger.Denne uken startet læreplassjegerkampanjen både i Rogaland og resten av landet. Fylkesordfører Marianne Chesak markerte startskuddet med bedriftsbesøk hos Toma Mat i Haugesund og Universitetet i Stavanger.

- Vi har behov for flere læreplasser, og det er viktigere enn noen gang å sikre læreplass til alle som har krav på det. Både bedriftene vi nå har besøkt viser vilje til å satse på lærlinger og tar et viktig samfunnsansvar. Vi trenger flere slike, både offentlige og private, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Venter på godkjenning – 25 år siden sist de hadde lærling

Rolf Magne Strømme, daglig leder og Sigurd Mølst, kvalitetsleder.  - Klikk for stort bildeRolf Magne Strømme, daglig leder og Sigurd Mølstre, kvalitetsleder hos Toma Mat AS er klare til omvisning.Toma Mat AS i Haugesund har ikke hatt lærling siden 1996. Nå vil de bli lærebedrift og venter på godkjenning i industriell matproduksjon. Snart kan den første lærlingen være på plass for å lære mer, og få et bedre innblikk og opplæring hos en av de få matindustribedriftene på Haugalandet.


Under besøket fikk fylkesordfører Marianne Chesak både se produksjonen, og høre om læreplassplanene. Hun likte de hun så og hørte, og ga ros for at de nå satser på lærlinger. For Toma Mat handler det om å sikre rekruttering fordi de ser at det kan bli utfordrende å finne fagfolk siden det utdannes få i bransjen.
- Det er for få i bransjen, og vi må gjøre vårt for å bidra. Vi er i en prosess med å ta inn flere ansatte og mer kompetanse, og mener at det å få inn en lærling som er motivert, og som vi kan forme, er rett vei å gå, sier Rolf Magne Strømme, daglig leder i Toma Mat.

Klikk for stort bildeFra matproduksjonen hos Toma Mat AS i Haugesund.  

Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak får se hvordan produksjonen og pakking av skinkepålegg foregår, sammen med daglig leder Rolf Magne Strømme.      

Godkjent i to nye lærefag

Universitetet i Stavanger (UIS) er nettopp godkjent som lærebedrift i to nye fag, byggdrifterfaget og renholdsoperatørfaget. Opplæringen i byggdrifterfaget skjer på UIS i samarbeid med Statsbygg. Marcus Taksdal er ny lærling i det nye faget på UIS og gleder seg til fortsettelsen etter bare 11 dager i jobben.

- Jeg er heldig og veldig fornøyd med å ha fått læreplass på UIS. Det blir både spennende og lærerikt, og faget er veldig spennende. Det er variert, og inneholder alt fra veldig praktiske oppgaver som å skifte lyspære til tekniske oppgaver som å styre ventilasjonsanlegg, Det blir kjekt å hjelpe andre, sier Marcus Taksdal, lærling i byggdrifterfaget og tidligere elev ved Godalen videregående skole.

Klikk for stort bildePå omvisning i anlegget som styrer luftanlegget. En oppgave byggdrifteren har ansvar for og som lærling Marcus Taksdal, (fra v.) etter hvert skal lære. Tom Kalsås, leder av Yrkesommlæringsnemnda, Marianne Chesak, fylkesordfører får kyndige forklaringer av Roy Sokn Adsen, faglig veileder for byggdrifterfaget. Universitetet har syv lærlinger, og har i tillegg lærlinger innen IKT-service, industrimekaniker, laboratoriefag, renholdsoperatør, og kontor- og administrasjon. Aron Abraham Mehertab har nettopp avsluttet opplæringen og tok og bestod fagprøven.

Klikk for stort bildeAron Abraham Mehertab fikk nylig fagbrev innen kontor- og administrasjon etter læretiden ved Universitetet i Stavanger.

- Jeg har hatt en fin læretid. Nå får vi se hva framtiden bringer. Planen er å studere økonomi, og kanskje blir jeg værende her på UIS, ler Aron Abraham.    

Under bedriftbesøket fikk fylkesordfører Marianne Chesak og Tom Kalsås, leder av yrkesopplæringsnemnda, snakke med lærlingene, se hvor de jobbet og høre med om hvordan UIS jobber som lærebedrift.
Roy Sokn Adsen er faglig ansvarlig lærlingen innen byggdrifterfaget, og er godt fornøyd med Marcus, Aron og de andre lærlingene ved UiS.
– Som statlig virksomhet har vi et samfunnsansvar også på denne opplæringsmodellen. Vi har apparatet til å følge opp. Vi kan dessuten dekke en rekke fag og har en direkte kopling til næringslivet i området.  Byggdrifterfaget er spennende og viktig, og er en svært viktig kompetanse for å kunne sikre en god og økonomisk drift av et bygg. Det er rett og slett en nøkkelfunksjon for alle som bruker et bygg, enten det handler om den enkelte person eller bedriften, sier Adsen.

Klikk for stort bildeRoy Sokn Adsen, faglig veileder byggdrifter, Marcus Taksdal, lærling byggdrifterfaget, Marianne Chesak, fylkesordfører, Aron Abraham Mehertab, fagbrev kontor- og administrasjon, Stine Thu Johannessen, faglig veileder kontor- og administrasjonsfaget og Tom Kalsås, leder Yrkesopplæringsnemnda.Fylkesordfører Marianne Chesak er svært glad for at både Toma Mat AS og Universitetet i Stavanger satser på lærlinger, og mener begge er eksempler på bedrifter som har valgt å bli godkjent eller som tar inn lærlinger i nye fag. Hun oppfordre flere bedrifter i fylket til å følge deres eksempler.

-  Det er viktigere enn noen gang å sikre læreplass til alle som har krav på det. Jeg oppfordrer kommuner og næringslivet i hele fylket om å snu hver stein for å skaffe flere læreplasser, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Interessert i å bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift. To ting er viktige for å bli godkjent. Bedriften din må ha relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg må bedriften ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Er du interessert? Eller i hvert fall klar for å ta en nærmere samtale om mulighetene for å bli lærebedrift? Da vil vi høre fra deg.

Til toppen