Historisk mange lærlinger besto fagprøven

Aldri før har så mange bestått fagprøven. I 2023 tok 300 flere lærlinger fagprøven enn året før. 

– Jeg er svært fornøyd med rekorden. Den er både ønsket, og helt nødvendig. Rogaland trenger flere fagarbeidere, både nå og i årene som kommer, sier seksjonssjef for opplæring i bedrift, Catrine Utne Pettersen.

Hele 3 659 fag- eller svenneprøver og 69 kompetanseprøver i 121 ulike fag, er fullført og bestått i Rogaland det siste året. Det er 300 flere enn i fjor. I Rogaland er helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider de største fagene med til sammen 784 nye fagarbeidere.

Selv om Rogaland fylkeskommune er en av de beste i landet på fullføring, jobber organisasjonen kontinuerlig med å finne løsninger som kan bidra til at enda flere elever fullfører opplæringen. I fjor ble det blant annet ansatt læreplasskoordinatorer ved alle de yrkesfaglige videregående skolene. Disse skal sikre overganger fra skole til læreplass for dem som har behov for ekstra støtte. Fylkeskommunen har også flere regionkontakter som følger opp lærlinger som står uten læreplass om høsten.

– Alle fylkeskommunene har de siste årene fått tildelt ekstra statlige midler for å sikre fullføring. Disse midlene har vi lyst ut og lærebedrifter kan søke på disse midlene for å sette inn tiltak for at lærlinger og lærekandidater skal fullføre, sier Utne Pettersen.