Helgøy bru er i rute

 Arbeidet med å gi Helgøy fastlandsforbindelse går etter planen.

- Arbeidet går godt og vi er i rute, forteller byggeleder Thomas Anthony Wardman i Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet startet i vår, da markerte fylkesordfører Marianne Chesak og Hjelmelandordfører Bjørn Laugaland at arbeidet var i gang.

Dette er fylkesvei 635 Helgøy-Mosnes:

  • Et totalentreprise-prosjekt (som betyr at entreprenør regulerer, prosjekterer og bygger) med en kostnadsramme på 72 millioner kroner.
  • Entreprenør er Vassbakk & Stol. Skanska prosjekterer og bygger bru over Helgøysundet.
  • Brua blir 240 meter og består av seks bruelementer som er 60 meter lange. Disse blir heist på plass fra sjøen.

Fruktdyrking er veldig viktig på Helgøy, og fruktdyrkerne og fastboende blir landfaste innen april 2022.