Godkjent som Trafikksikker fylkeskommune

Mandag 27. mai ble Rogaland fylkeskommune sertifisert som Trafikksikker fylkeskommune av Trygg Trafikk.

Tre damer og to menn står oppstilt med to runde plaketter med teksten Trafikksikker fylkeskommune - Klikk for stort bildeTil venstre står Harald Heierås og Elisabeth Wallace Håland fra Trygg Trafikk, fylkesordfører Ole Ueland Hannah Orstad Johnsen og fylkesdirektør Gunn Claire Westad

–  Jeg er glad og kry for at vi er godkjent. Trafikksikkerhet har i mange år vært høyt på agendaen til fylkeskommunen, og administrasjonen har jobbet godt for å få denne godkjenningen, sa fylkesordfører Ole Ueland da han mottok sertifiseringen på vegne av Rogaland fylkeskommune. 

Trafikksikker fylkeskommune er et kvalitetsstempel som viser at fylkeskommunen jobber systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. I Rogaland er alle kommunene, med unntak av to, godkjent som Trafikksikker kommune. Vi er den 7. fylkeskommunen som blir godkjent.

– Å ha dette sertifikatet er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier. Men det er også i rollen som arbeidsgiver, regional utviklingsaktør, planmyndighet og tilrettelegger for kultur, at fylkeskommunen kan jobbe for bedre trafikksikkerhet. Fylkeskommunen har også et stort ansvar for folkehelsen i fylket, og trafikksikkerhet er en del av dette arbeidet, sa fylkesdirektør Gunn Claire Westad i godkjenningsmøtet.

Gir mer oppmerksomhet til trafikksikkerhet

Evaluering av ordningen har vist at den har effekt.  Å bli godkjent som Trafikksikker fylkeskommune eller kommune gir større oppmerksomhet til trafikksikkerhet og forankring i ledelsen.

–  En spørreundersøkelse viser at 60 prosent av ansatte i regodkjente kommuner er flinkere til å tenke trafikksikkerhet og oppfører seg bedre i trafikken, fortalte Harald Heierås under godkjenningsmøtet. Han har ansvar for ordningen Trafikksikker (fylkes)kommune i Trygg Trafikk.

I mai 2027 skal vi bli regodkjent. Trygg Trafikk vil fortsette å være en pådriver og samarbeidspartner, og sammen skal vi da se på om dokumentasjonen fungerer. Følger vi planer, eller blir de liggende i en skuff?

– Nå starter oppfølgingsarbeidet. Det er flott at vi kan feire, men vi er ikke i mål. Trafikksikkerhet må vi jobbe kontinuerlig med, sa fylkesordføreren.

Flere mennesker rundt et bord + en skjerm - Klikk for stort bildeGodkjenningsmøte med ledergruppen og fylkesdirektøren

 

Flere mennesker snakker sammen rundt et bord med kake i midten - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ole Ueland mottok godkjenningen på vegne av Rogaland fylkeskommuneto menn - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ole Ueland og Harald Heierås i Trygg Trafikk.