Gode tjenester tross stram økonomi

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken - Klikk for stort bildeFylkesrådmann Inge Smith Dokken legger fram Økonomiplan 2022–2025 og Årsbudsjett 2022.– Vi skal fortsette å levere et godt tilbud til Rogalands befolkning, men har lite rom for større, nye løft i årene framover.

Det sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken om budsjettet og økonomiplanen han legger fram i dag.

– Det er funnet rom for svært lite nytt. Nye prioriteringer er i all hovedsak dekket inn gjennom omprioritering. Likevel opprettholdes dagens nivå på det vi leverer også i 2022, sier han.

Mindre å rutte med

Han skisserer særlig to hovedutfordringer i økonomiplanperioden:

- Vi vet at vi på sikt får mindre å rutte med som nasjon. Det viser perspektivmeldingen. Det vil også treffe oss som fylkeskommune. Den andre store utfordringen er alle de store vegprosjektene vi investerer i. Disse vil øke driftskostnadene våre betydelig. Blant annet er det bekymringsfullt hvis dette rammer «mykere sektorer» som skole og kultur.

Et normalår

Budsjettforslaget for 2022 forutsetter et normalår uten negative økonomiske konsekvenser av koronapandemien.

– Men hvis passasjernedgangen i kollektivtransporten fra pandemiperioden vedvarer, må vi vurdere endringer i rutetilbudet for å kompensere for dette, sier fylkesrådmannen.

Høyt investeringsnivå

Økonomiplanen legger likevel opp til et ganske høyt investeringsnivå. Flere elever i videregående de neste årene og ombyggingen av fylkeshuset i Stavanger er to av grunnene til det. Det gjelder også krav til tunnelsikring og ambisiøse investeringer i miljøteknologi for buss, ferje og hurtigbåt, samt prosjekter i Bymiljøpakken. Kollektivselskapet Kolumbus får betydelige investeringsmidler. Også den nye klinikkplanen for Tannhelse Rogaland forutsetter investeringer.  

Høy lånegjeld

Ett resultat av investeringsnivået er at gjelden øker. Fra cirka 6,8 milliarder kroner i 2021 til rundt 7,9 milliarder kroner i 2025.

– Det er bekymringsfullt at vi ikke har lykkes med å redusere gjeldsgraden i en periode med høy inntektsvekst og lave renter, sier Inge Smith Dokken.

Må prioritere langsiktig

Fylkesrådmannen er opptatt av det langsiktige perspektivet, og at vi ikke tøyer strikken så langt at det går ut over framtidige generasjoner. Han vektlegger også at essensen i økonomiplanen er prioritering

– Ved å prioritere og kutte der vi kan, åpner vi også opp for å gjennomføre den grønne omstillingen og klimasatsingene vi har satt oss som mål. Dette er vi forpliktet på gjennom blant annet vår egen utviklingsplan og FNs bærekraftsmål. I denne økonomiplanen fortsetter den støe kursen fra i fjor med en ytterligere opptrapping av salderingene.

Nytt digitalt verktøy

Årets økonomiplan leveres i et digitalt prosessverktøy, som også inneholder en politikermodul. Det nye verktøyet innebærer at form og innhold er betydelig endret fra tidligere år.

Presentasjon: Økonomiplan 2022–2025, Årsbudsjett 2022 (PDF, 14 MB)

Se opptaket fra dagens presentasjon