- Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i manges liv

Vår nye fylkesordfører er en småbarnspappa fra Tjelta som verdsetter orden, ryddighet og forutsigbarhet i politikken. Han er ikke så glad i sport, men har likevel bedrevet en nokså uvanlig idrettsaktivitet.

Konstituering av ny fylkesordfører. Foto - Klikk for stort bilde- Jeg ønsker å være en fylkesordfører for dere alle. Også dere som ikke har stemt på meg. Sammen skal vi spille på alle gode krefter for å gjøre Rogaland enda bedre, sa Ole Ueland da han tok imot fylkesordførerkjedet tirsdag 24. oktober. Øyvind Nesvåg

- Akkurat nå er jeg spent og utålmodig etter å komme skikkelig i gang. Den perioden etter valget der du går og venter, er spesiell, sier han. 

Det er halvannen måned siden valget, og nesten like lenge siden det ble kjent hvem som skulle styre fylket og den politiske plattformen ble lagt fram. Det skjedde bare to dager etter valget.   

- Hva ser du mest fram til med å være fylkesordfører? 

- Det er veldig mange viktige oppgaver fylkeskommunen skal løse. Siden jeg kjenner samferdsel ganske godt etter å ha ledet samferdselsutvalget, ser jeg nå mest fram til å bli bedre kjent med opplæringsfeltet. Jeg skal lede yrkesopplæringsnemnda, og det blir spennende å få jobbe tettere på fagopplæring. Jeg engasjeres av å gi ungdommene våre god opplæring og et relevant fagbrev. Og så gleder meg til å bli kjent med nye folkevalgte og de ansatte i administrasjonen. De kommer jeg jo litt tettere på i denne rollen.

Snorklipping for veiåpning. Foto - Klikk for stort bildeOle Ueland har som tidligere leder av samferdselsutvalget allerede deltatt på flere snorklippinger. Og flere vil det bli i rollen som fylkesordfører. Her fra åpningen av gang- og sykkelvei på Solbakk i Strand kommune.

Mange utfordringer

- Hva mener du er den største utfordringen for Rogaland? 

- Når det gjelder våre ansvarsområder, å ha nok folk med den rette kompetansen. I et land med spredt bosetting, der færre vil være i jobb samtidig som vi får flere eldre, er det viktig å sikre riktig og nok kompetanse for framtiden. Her spiller fylkeskommunen en viktig rolle. I tillegg er den omstillingen som det grønne skiftet krever, en ekstra stor utfordring for Rogaland som har et så oljebasert næringsliv. I denne omstillingen kan også fylkeskommunen være sentral. I et større perspektiv er klimakrisen, økte kostnader og uroligheter i Europa store kriser som også preger oss.

- Hvilke av dine erfaringer tror du blir de viktigste og nyttigste for deg i jobben som fylkesordfører?

- Jeg har vært ordfører i Sola kommune i åtte år og fikk gode tilbakemeldinger ansatte og innbyggere. Jeg tror jeg er god på å få folk til å dra lasset sammen og jobbe mot felles mål. Det er viktig i en jobb som dette. Skal vi få gjennomslag nasjonalt for viktige saker for Rogaland, må vi stå samlet over tid, både på tvers av partiene i fylkestinget og med kommunene.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Foto - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ole Ueland (H) og fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo

Behov for et regionalt nivå

- Hva er dine tanker om fylkeskommunen som forvaltningsnivå?

- Partipolitisk mener jeg at sterkere kommuner kunne løst en del av de oppgavene fylkeskommunen har i dag. Men det er dette forvaltingsnivået vi har, og Rogaland fylkeskommune spiller en viktig rolle i manges liv. Jeg er ikke enig med dem som sier at det vi holder på med er kjedelig og at det ikke trengs. Det gjør det. Og med den kommunestrukturen vi har i dag, er det behov for et regionalt nivå. Både med tanke på areal- og transportpolitikken og for å støtte de små kommunene.

- Hvordan kommer det til å merkes at vi har fått et politisk skifte i Rogaland og en ny fylkesordfører?

- Heldigvis tror jeg ikke at det kommer til å merkes veldig fra den ene dagen til den andre. Vi har robuste, gode systemer i forvaltningen. På sikt ønsker jeg at vi skal bli enda flinkere til å jobbe sammen i saker der vi taper mot Oslo og andre regioner, enten det gjelder vei, sykehus, forskning eller utdanning.  

Fylkesordfører Ole Ueland. Foto - Klikk for stort bilde

- Hva blir de viktigste prioriteringene for deg som fylkesordfører?

- Jeg slår et slag for #helheten. Vi skal ha en god og solid drift og ikke bruke mer penger enn vi har. Vi skal løse de oppgavene vi har i Rogaland på en god måte. Vi vet at blant annet fullføringsreformen der alle får fornyet rett til å fullføre eller ta ny utdanning, er noe som vil kreve mye av oss. Den kommer med full kraft fra neste år. Jeg tror også at den økonomiske situasjonen innen samferdsel blir krevende. Både når det gjelder vei og kollektivtilbud ser vi at alt blir dyrere samtidig som inntektene våre går ned.

Inkluderende og åpen

- Hvilke verdier tror du vil definere deg mest i rollen som fylkesordfører? 

- Jeg prøver å være inkluderende og åpen. Vi har hatt en veldig god politisk kultur denne perioden. Alle har vært med og bidratt til gode løsninger på tvers av partiene. Det er viktig å ta med videre. Jeg er også opptatt av orden, ryddighet og forutsigbarhet og at vi tar beslutninger som står seg over tid.

- Er det noe du ikke ser fram til? 

(Lang betenkningstid.) 

- Egentlig ikke. Jeg syns ikke det er superkjekt å lese haugevis med sakspapirer, man blir ofte sittende søndager. Men det er jo spennende og viktig også, selv om det ikke er det jeg ser mest fram til. Når jeg var ordfører i Sola, var det masse spennende som skjedde på kveldene. I mellomtiden har vi blitt småbarnsforeldre, så jeg ser ikke fram til å bruke mindre tid med familien. Men det blir jo interessant å lære mye nytt.

Tre syklister. Foto - Klikk for stort bildeOle Ueland på en tidligere befaring av sykkelstamveien. (Arkivfoto)

Lever et ganske A4-liv

- Hvem er du som person?

- Jeg har nok et ganske A4-liv, med jobb og barn og lager lapskaus og kjøre til turnen. Vi får god hjelp fra besteforeldre og andre til å få kabalen til å gå opp. Vi liker å være sosiale, og gå ut og spise, gå på konserter og gjøre sånne ting. Vi har en stor omgangskrets som vi er opptatt av å være sammen med.

- Jeg har ingen hobbyer akkurat nå. Prøver å få trent både løping og styrke, men kun av fornuftige årsaker og av hensyn til helsa. Jeg er ingen idrettsmann. Var ganske inne i håndballen når jeg var ordfører i Sola og heier på idrettsbevegelsen - jeg ser jo hva det betyr for folk - men sportsinteressen er laber. En fun fact er at jeg har drevet med sprangridning noen år, fram til 14-15-årsalderen. I tillegg har jeg traktorsertifikat og har jobbet som avløyser i melkefjos på deltid når jeg var ung. Så også jeg har blitt skitten på hendene. 

Ny fylkesordfører

  • Ole Ueland (Høyre)
  • 40 år
  • Gift med Peter
  • Har en datter, Eva (4 år)
  • Bor på Sola.