FV450 Brokke-Suleskard stenger for vinteren tirsdag 31. oktober kl. 12

Tirsdag 31. oktober kl. 12 stenger fylkesvei 450 Brokke-Suleskard for sesongen. På grunn av vernebestemmelsene for villreinstammen skal veien være stengt hver vinter fra og med 1. november til og med 20. mai.

Les mer på Agder fylkeskommunes nettsider.

Kontaktpersoner: