Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en egen personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene skal bli enda bedre, og at undervisningen blir mer engasjerende.

Tekst og foto: Maria Gilje Strand, Universitetet i Stavanger 

Lærer underviser klasse. - Klikk for stort bildeLærer på Dalane videregående skole, Olaug Ueland, skal filme undervisningen sin dette året.

Olaug Ueland er lærer ved Dalane VGS i Egersund. Hun er også med i forskningsprosjektet INTERACT, som skal studere samhandlingen mellom lærer og elev i klasserommet. Dette skoleåret skal hun filme undervisningen i klasserommet sitt, og få tilbakemeldinger på undervisningssituasjonene som oppstår fra sin helt egne, personlige coach. Dette skal gjøre samhandlingen med elevene enda bedre.

Som lærer i en hektisk hverdag med mange sammensatte oppgaver, kan man se seg litt blind på seg selv. Jeg har allerede oppdaget ting som jeg med fordel kan gjøre en bitteliten endring på, og få en mye bedre effekt, sier hun.

Les mer om forskningsprosjektet INTERACT (UiS.no)

Et av de største i Europa

Læreren beveger seg opp og ned langs pultene i klasserommet, mens hun prater og bruker hendene sine for å understreke et poeng. Kameraene står på og filmer det hele, men det er nesten umulig å oppdage da skjermene er helt sorte for å ikke tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet fra elevene.

Ved hjelp av disse video-opptakene, og gjennomgang av disse sammen med en egen coach, skal Olaug bli enda bedre på samhandling med elevene. Hun er med i et av de største forskningsprosjektene på videregående opplæring i Europa, der målet er å studere interaksjonene mellom lærer og elev i klasserommet.

Jeg fikk litt åpenbaring første gang jeg så meg selv på video-opptak. Du ser jo deg selv og undervisningen fra et annet perspektiv. Jeg oppdaget fort at det jeg gjorde nådde fram til de som satt foran, men kanskje ikke fungerte like bra de for som satt på bakerste rad. Jeg har derfor blitt mer bevisst på hvordan jeg beveger meg i rommet, sier hun.

Tror læreren vår blir bedre

På første rad sitter elevene Heiley Bendiksen (16) og Sara Mong-Olsen (16). De synes det er spennende at skolen er med i et så stort og viktig forskningsprosjekt som INTERACT. De har troen på at læreren deres blir bedre av å se seg selv på video-opptak, og i tillegg får veiledning av en coach.

Og så er ikke søkelyset på oss, men på læreren vår og på undervisningen, så det gjør ikke noe at vi blir filmet. Jeg synes bare det er kult, sier Heiley, og ser på medeleven sin, som nikker samtykkende.

I begynnelsen var det litt rart at undervisningen skulle filmes, men det tok ikke lang tid før vi glømte det helt. Jeg tror det er bra at læreren får mulighet til å se seg selv på film. Det gjør nok at man ser ting på en litt annen måte, sier Sara.

To elever i klasserom. - Klikk for stort bildePå første rad sitter elevene Heiley Bendiksen (16) og Sara Mong-Olsen (16). De synes det er spennende at skolen er med i et så stort og viktig forskningsprosjekt som INTERACT. Maria Gilje Strand

Læreryrket er krevende

Fremdeles er det mange elever i Norge som ikke fullfører videregående opplæring. Tidligere forskning viser at mange av elevene opplever skolen som kjedelig, og for lite relevant. På den andre siden er mange lærere som forlater yrket i løpet av de første årene, og enda flere vurderer å slutte.

Læreryrket er krevende, og INTERACT er et prosjekt som har potensial til å gi lærere støtte i den praksisen de står i og der slitasjen skjer, forklarer Grete S. Vaaland, en av forskerne i INTERACT.

Vaaland forklarer at dette, sammen med tidligere lærdom fra et tidligere forskningsprosjekt kalt CIESL, var viktige årsaker til at forskerne så behov for å få på plass dette nye forskningsprosjektet.

Stor forskjell på kvalitet

Kunnskapen som ble utviklet gjennom CIESL-prosjektet viste blant annet at det er bekymringsfull stor forskjell på kvaliteten på det tilbudet elever får avhengig av hvilke klasser de går i.

– Generelt er norske lærere blant de beste i verden på noen sider ved klasseledelse, men spredningen i kvalitet er stor. Dessuten viste resultater fra CIESL et betydelig forbedringspotensial i den siden ved klasseledelse som er knyttet til læringsstøtte, og da spesielt støtte til dybdelæring, problemløsning og metakognisjon. Det er altså grunn til å anta at det er mye å hente på å gi lærere mulighet for å utvikle sin praksis med utgangspunkt i egen praksis, forklarer hun.

Dette var viktige faktorer for at forskningsgruppen ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger ønsket å gå i gang med forskningsprosjektet INTERACT. Med på laget fikk de også Rogaland fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Forskningsprosjektet startet opp i 2021, og skal pågå til 2025.

Engasjerte elever lærer mer

God kvalitet på klasseromsinteraksjonene henger sammen med engasjement hos elevene. Dersom elevene er engasjerte, lærer de også mer. En økt kvalitet i samhandling (interaksjoner) mellom lærere og elev, vil ifølge Vaaland kunne føre til bedre faglig og sosial læring for elevene.

INTERACT er et svar på behov for støtte til profesjonell utvikling for lærere som nyttiggjør muligheter som følge av digitale ferdigheter og ressurser, sier Vaaland.

Dersom forskningsprosjektet viser at INTERACT faktisk bidrar til å øke kvalitet i klasserommet, og at dette medfører økt engasjement og bedre faglig og sosial læring for elevene, så er det mulig å gi samme form for støtte til utvikling for lærere hvor som helst i landet, forklarer hun.

INTERACT er heldigitalt, og både videopptak, forberedelse til coaching og gjennomføring av coachingen skjer digitalt og er uavhengig av geografi. Samtidig som utviklingsstøtten til lærerne blir helt tett på den daglige virksomheten gjennom videoobservasjon i klasserommet, så kan dette skje i samarbeid mellom en lærer og en coach helt uavhengig av hvor de fysisk befinner seg, sier hun.

Viktig med denne forskningen

I Egersund er Olaug Ueland i ferd med å avslutte undervisningen for dagen. Hun forteller at hun synes det er spennende og viktig å få delta i forskningsprosjektet. Læreren synes det er viktig med mer forskning på vgs skole, men synes også temaet i prosjektet er viktig å forske på. 

Den moderne lærerrollen er ekstremt krevende. En lærer skal både være en formidler som evner å engasjere elevene, man skal nå fram til de og forklare ting på en enkel måte. I tillegg skal man ha god relasjon til elevene. Det er nesten umulig å fylle alle rollene, og det blir bare viktigere og viktigere og støtte og hjelpe oss lærere, slik at vi kan gjøre jobben vår best mulig, sier hun.

Læreren legger til at hun håper det i framtiden vil bli mulighet for flere lærere å se seg selv i undervisningssituasjoner, og få veiledning på samme måte som hun får i INTERACT.

Det er veldig nyttig, og jeg håper flere vil få mulighet til å oppleve det samme. At INTERACT også vil bli tilgjengelig for alle lærere, sier hun.

Om forskningsprosjektet INTERACT:

  • Totalt tolv skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT.
  • Dette er et av de største forskningsprosjektene på videregående opplæring i Europa.
  • Målet med prosjektet er å undersøke hvordan digital videobasert dialog kan støtte lærere i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjoner i klasserommet for igjen å øke elevenes engasjement og læring.