Åpnet «Nye Karmsundgata» i Haugesund

Onsdag 20. desember fikk fylkesordfører Ole Ueland æren av å offisielt åpne «Nye Karmsundgata». Til tross for grått og vått julevær, ble åpningen en fest med fine taler, julegrøt og over 130 deltakere.

En mann i mørke klar og med ordførerkjede har nettopp kuttet båndet som flagrer i lufta - Klikk for stort bildeMellom haglebygene fikk fylkesordfører Ole Ueland kuttet båndet og offisielt åpnet Karmsundgata.

–Denne veien er hovedpulsåra inn til Haugesund, derfor er det en ekstremt viktig oppgradering vi har fått i dag, sa ordføreren i Haugesund Nils Konrad Bua i talen sin.

– For min del er det nå 21 år siden jeg startet å jobbe med vei og samferdsel her i Haugesund, og dette prosjektet har fulgt meg hele veien. Og bare for å ha sagt det – jeg vet at mange av dere har kjempet for prosjektet i mange år før det, sa leder for vei og forvaltning i Rogaland fylkeskommune Astrid Eide.

Bedre for gående, syklende og bilister i Karmsundgata

Karmsundgata er utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen er det bygd egen vei for sykkel og eget fortau for gående, og to nye gangbruer over fylkesveien.

Etter to år med bygging kan alle trafikanter komme lettere og tryggere fram i Karmsundgata. Bedre forhold for gående og syklende, legger til rette for at flere vil sykle og gå. Alt som er bygget tilfredsstiller kravene til universell utforming. Første spadestikk ble satt 10. desember 2021, og prosjektet har kosta 475 millioner kroner. Risa AS har vært entreprenør. Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken. I Haugalandspakken er det bygget omtrent 60 større og mindre prosjekter for omtrent 3 milliarder kroner. 

Litt av det som er bygget

  • rundt 1080 meter ny firefelts fylkesvei
  • omtrent 1300 meter kommunale og private veier og atkomster
  • 1600 meter sykkelvei med fortau
  • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
  • to stålbruer for gående og syklende, 
  • Håvåsen bru og Storasund bru
  • rundt 150 nye veilys
  • 2200 kvadratmeter støyskjerming

 

Bro over vei. Foto - Klikk for stort bildeBåde Storasund bru og Håvåsen bru er erstattet med nye gang- og sykkel bruer. De er spesiallaget i Mo i Rana og er blå begge to.Bil kjører på vei. Foto - Klikk for stort bildeHøyre kjørefelt er et sambruksfelt som betyr at i tillegg til buss, taxi, motorsykkel og el-bil, så kan personbiler med to eller flere ombord også kjøre der. Sambruksfeltet i Karmsundgata er det første på Haugalandet.

 

Fem lælinger alle gutter og en fylkesordfører står oppstilt for bilde - Klikk for stort bildeHer på prosjektet i Karmsundgata er det lagt ned 9500-lærlingtimer hos entreprenør. Totalt har 11 lærlinger vært involvert, og fem lærlinger har tatt fagbrevet sitt hos Risa her i Karmsundgata. For Rogaland fylkeskommune er det viktig at prosjektene og leverandørene våre bidrar til god opplæring, det er også en del av verdien som prosjektene gir for fremtiden.