Aker Solutions er årets lærebedrift 2022

Solid opplæringsbedrift som tar et stort samfunnsansvar ved å gi personer med ulik bakgrunn og helsemessige utfordringer mulighet til et tilpasset løp. Det er en av begrunnelsene for at konseret ble årets lærebedrift 2022.

Menn på scene med fagbrev. - Klikk for stort bilde(fra venstre): Eirik gausland, Roy Hovland, Kristian Jørgensen, Jan Ertesvåg, Kjell Gunnar Haugeland, Tor Olav Brustveit, Kenneth Holen, Kent Stian Stokka og Onar Sigmundson.

– Vi er stolte og ydmyke over å få denne prisen. Lærlinger er viktig for oss og et satsingsområde for bedriften. Vi trenger dem for å løse energiutfordringene i framtiden, sier verftsdirektør i Aker Solutions Egersund, Jan Ertesvåg.

Jan Ertesvåg - Klikk for stort bildeVerftsdirektør i Aker Solutions Egersund, Jan Ertesvåg. Aker Solutions

Tilbyr tilpassede løp

Aker Solutions AS Stavanger og Egersund har 95 personer på lærekontrakt innenfor 13 ulike lærefag, hovedsakelig innenfor industrifag, logistikk og elektrofag. Bedriften tilbyr arbeidstrening i samarbeid med NAV. Samtidig legger de til rette for at voksne skal få muligheten til å avlegge fagprøven, enten som lærlinger eller som praksiskandidater. De tar også inn lærekandidater og har god oppfølging av lærlingene i samarbeid med opplæringskontorene de er medlem av.

 Vi er opptatt av å se den enkelte lærling. Læretiden er starten på arbeidslivet i Aker Solutions, og de unge skal utvikle seg i bedriften i et livsfaseperspektiv, sier Ertesvåg.

Årlig utdeling

Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland deler årlig ut prisene «Årets lærebedrift» og «Årets hederspris» innen fag- og yrkesopplæring. Juryen fremhever at årets lærebedrift er jobber aktivt ut mot skoler og tar imot elever i praksis. I tillegg har de fokus på å rekruttere flere kvinner.

 Bedriften tar et stort samfunnsansvar ved å tilby personer med ulik bakgrunn og helsemessige utfordringer et tilpassede løp. De legger også til rette for at voksne skal få muligheten til å avlegge fagprøven, enten som lærlinger eller praksiskandidater, sa Tone Grindland, regiondirektør i NHO, under prisutdelingen i Stavanger.