700.000 til bibliotekutvikling

Kjellaug Bjerkli Haarberg ved Tysvær bibliotek. Tysvær bibliotek Rogaland fylkeskommune har fordelt 700.000 kroner til bibliotekutvikling for 2020.

Fylkeskommunen mottok for 2020 ni søknader på til sammen 510.000 kroner i søknadsbeløp. Alle prosjektsøknadene er forankret i hovedmålene for fylkesbibliotekets handlingsprogram for 2020: å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning, samt å stimulere til økt lesing og leseferdighet.

Søknadene viser en bred lokal forankring, med mange samarbeidspartnere fra lokalmiljøet. Fylkesrådmannen foreslår i tillegg å sette av overskytende midler fra årets pott til prosjektet "Redesign av bibliotekrom i Dalane". Tiltaket er basert på innspill fra biblioteksjefene i Dalane, og kan gjenbrukes og videreføres i andre kommuner senere. 

Tilskuddene ble enstemmig vedtatt i Regional-, kultur- og næringsutvalget 6. februar.

Tilskudd bibliotekutvikling 2020
Kommune Prosjekt Tildelt sum
Lund Makerspace på Lund folkebibliotek 18.000
Karmøy Lesing og psykisk helse 70.000
Vindafjord Vital og sentral: Bibliotektenester i ni bygder 100.000
Tysvær Laurdagsuniversitetet/Laurdagsforedraget 75.000
Haugesund Tospråklig eventyrstund 24.000
Haugesund BiblioLAN 50.000
Sola 1000 bøker før skolestart 95.000
Randaberg Bokstart - med bøker fra livets begynnelse 25.000
Ryfylke Kapitel i Ryfylke 53.000
Dalane/Rogfk Redesign av bibliotekrom 190.000
Totalt 700.000


Mer informasjon om prosjektsøknadene og vurderingen finnes i saksframlegget fra RKNU 06.02.2020, saksnummer 0003/20.