1,35 millioner til universell utforming

Oversiktsbilde over strand - Klikk for stort bildeEt av prosjektene som får tildelt midler er Jæren Friluftsråd, som skal etablere et helårs toalett på Ølberg. Jæren friluftsråd Ni prosjekter som øker tilgangen til uteområder og friluftsområder, samt kulturtilbud og fritidsaktiviteter, har fått 1,35 millioner kroner i støtte.

Et av prosjektene som får tildelt midler er Jæren Friluftsråd, som skal etablere et helårs toalett på Ølberg. Anlegget har tidligere vært stengt på vinteren og vil komme godt med til turområde som har mange besøkende gjennom hele året.

Turvei og parkområde

Strand kommune skal bruke midlene til å lage en turvei rundt Krossvatnet, som ligger sentralt til i Tau. Det er allerede turvei rundt deler av vannet, men det mangler et strekk i sør for at hele runden skal være universelt utformet.

Veavågen sokn har planer om å etablere et parkområde utenfor Veavågen kirke som ligger i sentrum av Vea. Det skal tilrettelegges med gangvei, sitteplasser, areal for barn/unge, trær og annen beplantning.

Pengene til Vignes gruveområde skal brukes til universell utforming av kafeen som ligger i tilknytning til museet. Det gjelder inngangsparti, trapperom og toalett.

Økt deltakelse og inkludering

Det er også tildelt midler til Kulturbanken Bryne og Fellesverket (Aktivitetstilbud for ungdom i regi av Røde Kors), som vi håper vil gi økt deltakelse og inkludering. Gjesdal kommune får også tilskudd til å installere løfteplattform i familiens hus, samt universell utforming av inngangspartiet. Brukerhuset i helse fonna regionen får midler til å installere døråpnere på sine handikaptoalett.

Tilskudd til universell utforming skal bidra til at universell utforming legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere, som et ledd i oppfølging og gjennomføring av Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.

Tildelt støtte i 2022

Fylkestilskudd til universell utforming 2022
Søker Tiltak/prosjekt Beløp i kroner
Jæren Friluftsråd Helårs UU toalett på Ølberg 250 000
Gjesdal kommune Familiens hus - universell utforming 306 000
Stiftelsen Vigsnes Gruveområde Fransehagen cafe 50 000
Kulturbanken Bryne Løfteplattform sal 169 000
Brukerhuset for Helse Fonna-regionen Døråpnere handikaptoalett 50 000
Stavanger Røde Kors Fellesverket Stavanger 75 000
Vevågen sokn Universell utforming av parkområde 50 000
Figgjo idrettslag Friluftstunet, tilkomst universell utforming 70 000
Strand kommune Turvei Krossvatnet sør 330 000
Totalt 1 350 000