1,25 millioner til arbeid med psykisk helse i Rogaland

Irene og Emilie hos Nok. Sør Vest - Klikk for stort bildeFaglig veileder Emilie Skjolden Fjeldvang og fagansvarlig Irene Langen i Nok. Sør Vest har stått i spissen for undervisningsprosjektet. Nok. Sør Vest Syv prosjekter skal bedre folkehelsen i Rogaland. Prosjektene har fått 1,25 millioner i støtte, en av dem er Nok. Sør-Vest, som jobber med støtte og veiledning til mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep.

– Det betyr mye for oss å få disse pengene. Vi jobber mot en nullvisjon for seksuelle overgrep, og ønsker å gi alle videregående elever kompetanse til å forebygge, bearbeide og erkjenne overgrep. Det er viktig å møte utsatte på en god måte, sier daglig leder i Nok. Sør-Vest, Lasse Hjelmervik.

Kunnskap om seksuelle overgrepDaglig leder Lasse Hjelmervik i Nok. Sør Vest - Klikk for stort bildeDaglig leder Lasse Hjelmervik i Nok. Sør Vest var en av dem som mottok støtte for sitt prosjekt. Nok. Sør Vest  

Nok. Sør Vest er et samtale- og kompetansesenter mot seksuelle overgrep. Organisasjonen søkte om tilskudd til undervisningsopplegg for helse- og sosialfaglige linjer ved videregående skole med kunnskap i avdekking, håndtering og forebygging av seksuelle overgrep. Prosjektet er i første omgang gjennomført ved pilotskolen Gand videregående skole, men skal også deles med de andre videregående skolene i Rogaland.

–  Seksuelle overgrep er et viktig tema å sette på dagsorden. Seksuelle overgrep koster både enkeltindivider og samfunnet svært mye. Kunnskap er den beste måten å bekjempe overgrep på, sier Hjelmervik.

Psykisk helse blant barn og unge

Fylkestilskudd til folkehelsearbeid går til prosjekter rettet mot barn og unge, psykisk helse og utjevning av sosiale ulikheter i helse. Arbeidet skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Tilskuddsordningen støtter opp om tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse og livskvalitet, i tråd med Program for folkehelsearbeid i kommunene. Den skal også støtte opp om satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse og utviklingsmålene i Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024, særlig rettet mot Helsefremmende og inkluderende samfunn.

Se alle som mottok Fylkestilskudd til folkehelsearbeid i 2022

Fylkestilskudd til folkehelsearbeid 2022
Søker  Prosjekt Sum i kroner
Nok. Sør-Vest  Opplæring VGS helse elever  260 000 
Fretex Pluss  Medborgerkoden  280 000 
Time kommune  Trygge foreldre i Time  150 000 
Randaberg kommune  Sammen skaper vi  60 000 
Tysvær kommune  Med ungdom i fokus - digi verktøy for  samskaping og folkehelse  150 000 
A-larm bruker og pårørende organisasjon  Forebygging og åpenhet rundt selvmord og psykisk helse  250 000 
Brukerhuset for Helse Fonna -regionen Nettverk for forebygging av selvmord på Haugalandet  100 000 
Totalt 1 250 000

Nok. Sør-Vest får midler til et prosjekt rettet mot kompetanse og håndtering av seksuelle overgrep.

Fretex Pluss får midler til å gjennomføre kurs i medborgerskap for unge mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelser.

Time kommune får midler til å styrke kunnskap, støtte og hjelp i foreldrerollen.

Randaberg kommune får midler til et prosjekt rettet mot fritidstilbud etter skoletid for 5-10 klassinger.

Tysvær kommune får midler til en digital informasjonsplattform rettet mot 13-20 åringer for å synliggjøre lokale aktiviteter og tjenestetilbud. 

A-larm jobber med lavterskeltilbud til rusavhengige og pårørende.

Brukerhuset for Helse fonna-regionen får midler rettet mot selvmordsforebyggende arbeid.

Sitat på asfalten - Klikk for stort bilde"En reise på tusen mil, begynner med et skritt", sto det på asfalten, da Nok. Sør Vest var på tur med trivselgruppa. Organisasjonen tilbyr både enesamtaler, gruppetilbud, temakvelder, veiledning og forebyggende undervisning. Nok. Sør Vest