Varsler om planoppstart

Rogaland fylkeskommune lager mange reguleringsplaner. Ved oppstart av planarbeidet skal berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte varsles om at planarbeidet igangsettes. 

Artikkelliste