Søknad om serviceskilt og virksomhetsvisning

Ønsker du serviceskilt eller virksomhetsvisning til din virksomhet langs fylkesvei,  må du søke til Rogaland fylkeskommune.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Se håndbok N300 (trafikkskilt, del fem for mer informasjon).

Slik søker du

Fyll ut søknad (PDF, 53 kB) om serviceskilt og virksomhetsvisning og send  til firmapost@rogfk.no

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

  • hvem som er søker
  • servicestedets plassering ved fylkesvei, bruk gjerne et kartutsnitt/skisse
  • type virksomhet
  • ønsket service- eller veivisningssymbol og tekst
  • om avkjørsel og parkeringsareal er godkjent

Gjelder søknaden riksvei eller privat vei søker du Statens vegvesen, gjelder det kommunal vei, må du kontakte kommunen.