Søknad om gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig vei.

Dette følger av ledningsforskriften og veiloven §§ 32 og 57.

Søknadsplikten dekker veieiers eiendomsområde og alltid området innenfor tre meter fra veikant, uavhengig av hvem som er grunneier.

Slik søker du om tillatelse

Søk om gravetillatelse

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.

Regelverk og retningslinjer

Du finner utfyllende informasjon om regelverk og retningslinjer på vegvesen.no.