Søknad om arrangement og sykkelritt

For å ha et arrangement eller sykkelritt på fylkesvei må du som arrangør ha flere tillatelser.

Arrangement

For å ha et arrangement på, langs eller nær fylkesvei må du ha tillatelse fra:

 • Fylkeskommunen som veieier
 • Politiet for området det gjelder
 • Statens vegvesen som gjør vedtak om skilt og trafikkreguleringer

Søk fylkeskommunen om arrangement på fylkesvei

Søknaden skal inneholde:

 • hvilken type arrangement det er
 • hvordan fylkesveien skal brukes i arrangementet og fylkesveinummeret
 • tid og sted

Om arrangementet skjer på andre veier, som riksvei eller kommunal vei, må det sendes søknad om tillatelse til alle involverte veieiere.

Sykkelritt

For å arrangere sykkelritt må du:

 • søke om tillatelse hos Statens vegvesen
 • OG sende kopi til aktuelle politidistrikt

Les mer og søk om tillatelse hos Statens vegvesen

Viktig:

 • Søknadsfristen er senest fire måneder før konkurransen.
 • For eventuell nedsatt fartsgrense eller stenging av vei, må dette også søkes om til Statens vegvesen.
 • Reklame i forbindelse med arrangement behandles i egen søknad. Søknaden sendes til firmapost@rogfk.no