Søknad om å arrangere sykkelritt

For å kunne arrangere sykkelritt på vei må arrangør ha tillatelse fra Statens vegvesen.

Arrangører av sykkelritt må sende søknad til Statens vegvesen, med kopi til berørte politidistrikter, seinest fire måneder før konkurransen.

Alle søknader om arrangement (unntatt sykkelritt og konkurranseløp med bil) må arrangører sende til politiet. Hvis det er aktuelt å søke om nedsatt fartsgrense eller stenging av vei, må arrangører fylle ut arbeidsvarslingsplan. Den skal sendes til godkjenning hos vegvesenet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du hos Statens vegvesen