Ytstebrødveien - ny gang- og sykkelvei

Rogaland fylkeskommune bygger gang- og sykkelvei langs Ytstebrødveien, på strekningen mellom Leidland og Skadberg på Eigerøy. I tillegg til selve gang- og sykkelveien skal vi utvide kjøreveien til minimumsbredde for gul midtstripe, legge om noen avkjørsler og sideveier, og bygge flere kantstopp for buss. Det kommer også nytt lysanlegg på hele strekningen. Under får du informasjon om anleggsarbeidet. 

Kontaktinfo finner du nederst på siden.

Arrangerer blindsonekampanje på Eigerøy skole 29. november

Fylkeskommunen tar initiativ til en blindsonekampanje for å sikre skolebarna langs Ytstebrødveien. Kampanjen blir arrangert sammen med entreprenør Bertelsen & Garpestad, med mål om «at barna skal få bedre innsikt i å ferdes i trafikken hvor det er anleggstrafikk og større kjøretøy».

På onsdag 29. november klokka 09.00 demonstrerer Bertelsen & Garpestad blindsonen med et anleggskjøretøy og en gravemaskin på grusbanen til Eigerøy skole. 

Entreprenøren markerer opp blindsonen, og elevene kan se hvor mange som kan stå der uten at føreren ser dem. Elevene får høre hvor viktig det er å være synlig, ha avstand og øyekontakt med sjåføren, og hvor de skal stå og gå for å bli sett. Alle elevene skal være med, puljevis. Noen barn får komme opp i lastebilen og gravemaskinen for å se. 

 – Vi setter stor pris på at entreprenøren som bygger gang- og sykkelvei for oss, tar trafikksikkerhet på alvor. At de tar seg tid til å lære barna hvordan de kan bli tryggere i trafikken rundt anleggsområdet er viktig for oss. Vi vet at vi skaper store ulemper for alle som beveger seg rundt anlegget, og slike kampanjer er derfor viktige for å hindre trafikkfarlige situasjoner mellom myke trafikanter og anleggskjøretøy, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Åsbjørn Søyland.

27.11.2023 11.00

Sprengingsarbeid i to måneder

dronefoto av vei med et lite fjell på venstre side - Klikk for stort bildeSkadbergfjellet på Eigerøy

I forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelvei langs Ytstebrødveien skal vi sprenge ved Skadbergfjellet på Eigerøy. Arbeidet starter onsdag 22. november, og varer fram til slutten av januar. Vi jobber hovedsaklig mellom klokka 07.00 og 19.00, og veien blir stengt i korte perioder når vi sprenger. Hvor ofte det blir sprengt vil variere. Noen dager ingenting, andre dager kun én gang, mens noen dager er det behov for å sprenge flere ganger.

20.11.2023

Første spadestikk for ny gang- og sykkelvei på Eigerøy

Illustrasjon som viser hvordan gang- og sykkelveien blir når den er ferdig - Klikk for stort bildeTverrsnitt av ny vei

Torsdag 28. september ble første spadestikk satt for ny gang- og sykkelveg langs Ytstebrødveien mellom Leidland og Skadberg. Sjølve vegen skal óg bli utvida og få gul midtlinje.

Les heile saka Første spadestikk for ny gang- og sykkelveg på Eigerøy i Eigersund

28.09.2023 15.00