Vassvik–Hellvik bru

På fylkesvei 44 mellom Vassvik og Hellvik i Eigersund kommune skal vi oppgradere veien og bygge ny gang- og sykkelvei. 

Om prosjektet

Strekningen mellom Vassvik og Hellvik er omtrent tre kilometer lang. Selve fylkesvegen skal få gjennomgående gul midtstripe, og det bygges ny og tryggere bru for kjøretrafikk over jernbanen. Det skal også etableres ny gang- og sykkelvei langs fylkesvegen fram til Stasjonsvegen. Prosjektet vil ta rundt to år å bygge ferdig, og byggestart forventes høsten 2025.

Prosjektets tre hovedmål:

  • utbedring av fylkesveien med gul midtstripe
  • ny jernbanebru
  • ny gang- og sykkelvei

Planer og dokumenter

Du finner høringsinnspill og andre dokumenter i vår postliste.

Søk i postlisten

NB: Skriv inn “Vassvik - Hellvik bru” i søkefeltet og velg perioden fra 2023 til dags dato.

Siste nytt

Grunnundersøkelser

Borerigg for grunnundersøkelser på et jorde. Foto  - Klikk for stort bildeMobil borerigg fra Multiconsult har boret 60 nye hull for å sjekke avstand til fast fjell.

Vi har gjennomført supplerende grunnundersøkelser for å avgjøre nødvendig fundamentering og dimensjonering av nye konstruksjoner langs veien. Totalt er det boret 60 nye punkter som viser at avstand til fast fjell varierer fra noen få centimeter til opp mot 20 meter. Denne informasjonen vurderes nærmere som en del av det pågående prosjekteringsarbeidet.

Arkeologiske utgravinger

Tre arkeologer ute i felt. Foto - Klikk for stort bildeFagansvarlig for kulturarv i Rogaland fylkeskommune, Jens Flemming Krøger (t.h.), sammen med arkeologer fra Arkeologisk museum i Stavanger.

I starter av april er det planlagt to uker med arkeologiske utgravinger av funn i nærheten av jernbanen. Arkeologer fra Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum har vært på befaring for å se hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Møter med grunneiere og tekniske avklaringer

En gruppe mennesker i møte. Foto - Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune har vært så heldige å få lov til å disponere en lokal eiendom som skal brukes som riggkontor.

På et prosjekteringsmøte i februar var fagfolk med kompetanse innenfor veiplanlegging, landskap, geologi og geoteknikk, konstruksjon, vann- og avløp, naturmiljø, grunnerverv, bebyggelse og prosjektstyring samlet på riggkontoret.

Det er gjennomført flere faglige befaringer i området, og det er holdt eller planlagt en rekke møter med berørte grunneiere (grunnerverv). Prosjektet er også i dialog med Bane Nord, Eigerund kommune og flere andre samarbeidspartnere der det er gjort flere tekniske avklaringer. Arbeidet med detaljprosjektering av konstruksjoner starter snart.

28.02.2024 07.00

Vassvik – Hellvik bru er nå fullfinansiert

Før jul vedtok fylkestinget revidert handlingsprogram for samferdsel. Det betyr at prosjektet Vassvik – Hellvik bru nå er fullfinansiert. 

Vi har planlagt flere møter med berørte grunneiere i uke 1 og uke 2 i 2024, og det er bestilt ny runde med grunnundersøkelser som blir gjennomført i månedsskiftet januar / februar. 

4. januar 2024 var fylkeskommunen på befaring. Da sjekket vi diverse konstruksjoner på strekningen, og drøftet tekniske løsninger som skal prosjekteres videre. Her er noen bilder fra befaringen.

 

Mann i gule arbeidsklær som står ved toglinjer med en bru for biler i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeProsjektleder Matthew Millington

 

Mann som kommer ut fra brukonstruksjon med bøyd rygg - Klikk for stort bilde
flere mennesker i gule arbeidsklær som går på vei og utenfor vei - Klikk for stort bilde
05.01.2024 08.00

Oppstartsmøte med konsulent

Det første møtet med konsulenten Multiconsult fant sted tirsdag 28. november. På bildene er en god blanding av folk, både fra fylkeskommunen og konsulenten. Deltakerne jobber med prosjektledelse og fag som konstruksjon, geologi, vei, naturviter og vann- og avløp. Etter fellesstart delt vi oss i mindre arbeidsgrupper. En veldig god dag med mye utveksling av ideer som vi skal jobbe videre med. 

Ellers er vi godt i gang med grunnerverv, og omtrent 15 av 80 grunneiere har fått besøk av oss, og vi planlegger flere besøk. 

 

To kvinner og en mann ser på tegninger av strekningen som Vassvik-Hellvik bru skal bygges. - Klikk for stort bilde

 

Tre menn og to damer ser på tegningene som viser byggeprosjektet - Klikk for stort bilde

 

møte med omtrent 20 mennesker som sitter i hesteskoform - Klikk for stort bildeFellesmøte før alle ble delt inn i grupper

 

Tre damer rundt et lavt bord som ser på tegninger av byggeprosjektet - Klikk for stort bilde
30.11.2023 11.00

80 grunneiere får besøk

illustrasjon som viser hvordan den nye brua ved Hellvik togstasjon blir - Klikk for stort bildeSlik blir nye Hellvik bru

Denne uka sender vi 80 grunneiere informasjon om byggeprosjektet. I uke 44 kommer vi på besøk til de første. Planen er å ha en befaring med samtlige grunneiere.

Det siste kostnadsanslaget for veiprosjektet er på 289 millioner kroner. Eigersund kommune skal dekke en mindre sum av totalkostnaden og fylkeskommunen resten, men vi mangler omtrent 50 millioner kroner på fullfinansiering for vår del. 

– Vi håper på en avklaring i fylkestinget i desember, når budsjett og økonomiplan skal vedtas. Men på grunn av denne usikkerheten prioriterer vi i første omgang grunnerverv i området fra jernbanebrua på Hellvik og beveger oss i retning Vassvik, sier prosjektleder prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Matthew Millington.

Dersom prosjektet ikke blir fullfinansiert, er planen å vente med en strekning på 700 meter fra Sannarnes til avkjørselen til Vassvik.


Multiconsult skal forberede til byggestart

Multiconsult har fått jobben med å lage byggeplantegninger og anbudsdokumenter (prosjektering), og begynner på dette nå. Prosjekteringen vil ta 12 til 18 måneder, og vi forventer å lyse ut jobben med å bygge prosjektet før sommeren 2025. Byggestart blir i så fall til høsten 2025.

17.10.2023 14.00

Film som viser byggeprosjektet mellom Vassvik og Hellvik bru

17.10.2023 11.00

Kontaktperson

Har du spørsmål til prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Matthew Millington.

E-post: send e-post til Matthew Millington
Mobil: 90 59 99 29